ลูกา 24 สู่สวรรค์

ทรงคืนชีพแล้ว !

บนถนนไปเอมมาอูส

เปิดเผยแล้ว

พระเยซูทรงพบพวกศิษย์

เข้าใจพระคำแล้ว

เสด็จสู่สวรรค์