สดุดี 51 คำสารภาพจากส่วนลึกในใจ

ถึงหัวหน้านักร้อง
สดุดีของดาวิด เมื่อผู้เผยพระคำนาธานเข้ามาเฝ้าหลังจากที่พระองค์เข้าหาบัทชีบา

คำร้องขอพระเจ้าทรงยกโทษ
1 โอ พระเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าตามความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงลบการล่วงละเมิดของข้าออกไปตามพระเมตตาที่เหลือล้น
2 ขอทรงล้างข้าจากความผิดของข้า และชำระข้าจากบาปของข้า

เห็นแล้วว่าบาปคืออะไร
3เพราะข้ารู้ถึงการล่วงละเมิดแล้ว
และบาปของข้าก็อยู่ต่อหน้าข้าเสมอ
4 ข้าได้ทำบาปต่อ พระองค์ ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว
และได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตร
5 ดูเถิด ข้าเกิดมาในโลกในความผิดบาป
และแม่ได้ก่อกำเนิดข้าในความบาป
6 ดูเถิด พระองค์ทรงยินดีในความจริงที่อยู่ข้างใน
และทรงสอนปัญญาแก่ข้าในส่วนลึกของหัวใจ

ขอพระเจ้าทรงชำระใจ วิญญาณจิต
7 ขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ และข้าจะสะอาด
ขอทรงล้างข้า และข้าจะขาวยิ่งกว่าหิมะ
8 ขอให้ข้าได้ยินความชื่นชมและความยินดี
ให้กระดูกที่พระองค์ทรงหักแล้วนั้น ได้ชื่นใจอีกครั้ง
9 ขอพระเจ้าทรงซ่อนพระพักตร์จากความบาปทั้งหลายของข้า
และขอทรงลบความผิดพลั้งทั้งสิ้นของข้าด้วย

ตั้งใจใหม่ว่าจะอยู่ในความบริสุทธิ์
10 ขอทรงสร้างใจสะอาดให้แก่ข้า
โอ พระเจ้า และขอทรงรื้อฟื้นจิตวิญญาณที่ถูกต้องภายในข้า
11 ขออย่าทรงโยนข้าออกไปจากพระพักตร์ของพระองค์
และขออย่าทรงนำพระวิญญาณออกไปจากข้า
12 ขอทรงรื้อฟืนความยินดีในความรอดของพระองค์ให้ข้าใหม่
และขอทรงโอบอุ้มข้าไว้ด้วยพระวิญญาณที่เต็มด้วยเมตตา

คำปฏิญาณใหม่ต่อพระเจ้า
13 แล้วข้าจะสอนคนล่วงละเมิดให้รู้จักทางของพระองค์
และคนบาปจะกลับมาหาพระองค์
14 ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากความผิดถึงเลือดตก
โอพระเจ้า โอพระเจ้าแห่งความรอดของข้า
และลิ้นของข้าจะร้องเพลงเสียงดังถึงความเที่ยงธรรมของพระองค์
15 โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเปิดริมฝีปาก
และปากของข้าจะประกาศการสรรเสริญพระองค์
16 เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงยินดีในเครื่องบูชา
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะถวายเครื่องบูชา
พระองค์ไม่ทรงยินดีในเครื่องเผาบูชา
17 เครื่องบูชาแด่พระเจ้าคือ จิตใจที่แตกสลาย
จิตใจที่แตกสลายและแตกหักแล้ว พระเจ้าไม่ทรงดูหมิ่น

ดาวิดถวายพระพรแด่พระเจ้า
18 ขอพระองค์ทรงดีต่อศิโยน ด้วยความชื่นชมของพระองค์
ขอทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม
19 แล้วพระองค์จะทรงยินดีในเครื่องบูชาที่ถูกต้อง
ในเครื่องเผาบูชา และเครื่องเผาบูชาที่ครบถ้วน
แล้วจะมีการถวายวัวบนแท่นของพระองค์

พระคำเชื่อมโยง

1*2 ซามูเอล 12:1; สดุดี 4:1; 106:45; โคโลสี 2:14

2*ข้อ 7; อิสยาห์ 1:16 ;ฮีบรู 9:14

3* สดุดี 32:5

4* ปฐมกาล 20:6; 39:9; 2 ซามูเอล 12:13; โรม 3:4

5* โรม 5:12; 19; เอเฟซัส 2:3

6* โยบ 38:36

7* อพยพ 12:22; เลวีนิติ 14:4; ฮีบรู 9:19

8* สดุดี 35:10; 44:19; อิสยาห์ 38:13

9* เยเรมีย์ 16:17

10* 1 ซามูเอล 10:9; เยเรมีย์ 24:7; สดุดี 24:4; เพลงคร่ำครวญ 5:21

11* สดุดี 102:10; เยเรมีย์ 7:15; โรม 8:9; เอเฟซัส 4:30

12* อิสยาห์ 41:10; 61:10

13* ลูกา 22:32

14* 2 ซามูเอล 11:17; 12:9; สดุดี 24:5 35:28

15* สดุดี 63:3-5; ฮีบรู 13:15

16* สดุดี 40:6

17* สดุดี 34:18

18* สดุดี 69:35; 122:6; 147:2

19* สดุดี 4:5; มาลาคี 3:3; ​ฉธบ. 33:10

สดุดีบทนี้ เป็นภาพของการสารภาพบาปที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ หนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่ดาวิดได้ทำบาปต่อครอบครัวของอุรีอาห์ ทั้งเอาภรรยาของเขามาเป็นของตน และทั้งสั่งให้อุรีอาห์ออกรบเป็นทัพหน้า จนต้องเสียชีวิต พระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระคำนาธานเข้ามาเผชิญหน้ากับดาวิด ทูลให้ท่านทราบว่า ท่านทำผิดอย่างไร และเมื่อดาวิดรู้ตัว ท่านก็สารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่างด่วนด้วยความรู้สึกที่แตกร้าวจริง ๆ เสียใจจริง ๆ ที่ได้ทำผิดต่อพระองค์​ ท่านทูลขอการอภัยและพระเมตตาจากพระเจ้า

สดุดี 51:1-2 คำร้องขอพระเจ้าทรงยกโทษ
การขอให้พระเจ้าทรงอภัยความผิด ไม่ได้ขอเพราะดาวิดได้กลับใจเป็นคนดีแล้ว แต่ขอเพราะพระเจ้าทรงเมตตามากล้น เพราะว่าพระองค์ทรงรักมั่นคงแม้กับคนที่ทำผิด

สดุดี 51:3-6 เห็นแล้วว่าบาปคืออะไร
ดาวิดรู้ตัวว่าผิด มีบาปค้างคาอยู่ต่อหน้า รู้ว่าทำผิดชั่วร้ายไม่ใช่แค่ต่อบัทเชบา ครอบครัวของเธอ ต่อชาติอิสราเอล แต่ต่อพระเจ้าโดยตรงด้วย จิตสำนึกของท่านฟ้องว่าท่านทำบาปจริง ๆ และรู้ว่าสิ่งที่ทำคือความชั่วร้าย โหดเหี้ยม ท่านไม่หลบเลี่ยง ไม่แก้ตัว ไม่หาข้อโต้แย้ง ไม่โทษว่าเป็นความผิดของใคร แต่ยอมรับความผิดนั้นโดยตรง
ดาวิดรู้ตัวว่าเป็นคนบาปมาตั้งแต่แรก นั่นหมายความว่า ท่านรู้อยู่ว่าใจของท่านนั้น คดโกง เลวร้าย เลวมาก่อนที่จะทำบาปเสียอีก ดาวิดรู้ว่า สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือความจริงข้างในใจ ท่านสำนึกแล้วว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงสอนปัญญาให้นั่นคือ เมื่อเรามีปัญญา เราจะเปิดเผย ตรงไปตรงมากับชีวิตการกระทำ ไม่แอบซ่อนความบาปไว้

สดุดี 51:7-9 ขอพระเจ้าทรงชำระใจ วิญญาณจิต
เมื่อสารภาพบาปแล้ว ท่านทูลการชำระจากพระเจ้า ขอให้ใจ ชีวิต สะอาด รับการรื้อฟื้นใหม่
เมื่อท่านกล่าวถึงต้นหุสบ ท่านกำลังเปรียบตัวเองกับคนที่เป็นโรคเรื้อน ต้องการให้ชำระด้วยต้นหุสบที่ชุ่มด้วยเลือดสัตว์ และนำมาสลัดใส่ เพื่อการชำระ (เลวีนิติ 14:6)
ท่านเป็นคนโรคเรื้อนในจิตวิญญาณต้องการให้พระเจ้าชำระ เราทุกคนก็ต้องการพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งบนไม้กางเขน เข้ามาชำระชีวิตเช่นกัน แล้วจิตวิญญาณจะสะอาดเอี่ยมราวกับหิมะ
เมื่อมีการทำบาปในชีวิต คน ๆ หนึ่งจะเจ็บปวดอยู่ข้างใน เป็นคนป่วยฝ่ายวิญญาณ กระดูกก็อ่อนล้า แต่เมื่อพระเจ้าทรงอภัย ความเจ็บในวิญญาณในจิตใจก็ได้รับการบำบัดรักษา ในข้อเก้า มีความหมายว่า ขอพระเจ้าทรงอภัยและอย่ามองความผิดทั้งหมดนั้นอีกต่อไป ท่านไม่ขอแค่ยกบาปแต่ขอพระเจ้าทรงลบบาปนั้นออกไปไม่ให้เหลือ ไม่ให้เห็นซากเลย

สดุดี 51:10-12 ตั้งใจใหม่ว่าจะอยู่ในความบริสุทธิ์
บาปถูกลบไปแล้ว ไม่เห็นบาปในใจแล้ว ก็ไม่ให้หยุดแค่นี้ แต่เราทุกคนต้องการเหมือนดาวิด คือ ใจสะอาดเอี่ยมที่พระเจ้าทรงสร้างให้ ใหม่
ดาวิดเป็นคนที่มองเห็นภาพของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจน เมื่อสู้ชนะแล้วก็ต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น ท่านขอพระเจ้าให้สร้างใหม่ และรื้อฟื้นวิญญาณที่บริสุทธิ์ถูกต้อง มาแทนที่สิ่งเดิมที่หายไป คิดว่าตรงนี้สำคัญมากสำหรับเราทุกคน เมื่อพระเจ้าทรงยกโทษให้แล้ว เราก็ต้องมีพระคำของพระเจ้ามาแทนที่ความบาปเหล่านั้นในใจของเรา
ข้อ 11 ดาวิดทูลขออย่าให้มีการแยกระหว่างท่านกับพระเจ้า ขอพระเจ้าอย่าทรงนำพระวิญญาณของพระองค์ออกไปจากชีวิต เพราะสิ่งนี้น่ากลัวยิ่งนัก
ท่านได้ขอพระเจ้าคืนความมั่นใจในความรอด ตอนนี้ดาวิดรู้สึกชัดเจนแล้วว่า พระเจ้าทรงยกโทษให้ท่าน บาปของท่านจะไม่ส่งผลต่อความรอดแล้ว เพราะพระเจ้าทรงนำออกไปแล้ว ขอพระวิญญาณของพระเจ้าโอบอุ้มท่านไว้ และพระวิญญาณทรงอยู่ที่ไหน เราจะมีเสรีภาพจากบาปจริง ๆ 2 โครินธ์ 3:17

คำปฏิญาณใหม่ต่อพระเจ้า
บัดนี้ ดาวิดได้รับการรื้อฟื้นจากพระเจ้า ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนใจของท่าน และพระเจ้าก็ทรงทำเช่นนั้น ทำให้ดาวิดเองปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่า ท่านจะสอนคนที่ตกในความบาปอย่างท่านให้รู้จักและกลับมาหาพระเจ้าอีก ท่านจะร้องเพลง ประกาศ สรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวง
ท่านมั่นใจว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ คือ การสำนึกผิดจริง กลับใจจริง ก้าวต่อไปใหม่จริง
ใจสลายจริง นั่นเป็นสิ่งที่ควรถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาโชว์คน .. เราเห็นเยอะ คนของพระเจ้าที่ทำตัวว่ากลับใจต่อหน้าสาธารณะชน แต่เบื้องหลังของพวกเขาก็คือ ยังตกอยู่ในบาปอย่างถอนตัวไม่ขึ้น

ดาวิดถวายพระพรแด่พระเจ้า
ดาวิดเป็นกษัตริย์ ท่านกลับหันไปขอพระเจ้าทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม ในใจลึก ๆ ของท่าน รู้ว่า เมื่อผู้นำทำผิดนั้น กำแพงเมืองก็อ่อนแอ ขาดการปกป้องของพระเจ้า ท่านพร้อมแล้วที่จะสอนประชาชนให้กลับมาด้วยใจสำนึกผิด ท่านพร้อมแล้วที่จะกลับมาปกครองอย่างเที่ยงธรรม ไม่หลบซ่อนบาปไว้เหมือนเดิม
สุดท้าย ดาวิดได้พร้อมที่จะถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้อง …​พระเยซูตรัสว่า ผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องคือ นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงตามหา (ยอห์น 4:23-24) หัวใจต้องถูกต้องก่อนที่จะมีการถวายเครื่องบูชา…