2 เธสะโลนิกา 1 ถึงพี่น้องที่ถูกข่มเหง

หนุนน้ำใจพี่น้อง

เปาโล สิลาส และทิโมธี เขียนถึงคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา ในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้ามายังท่าน
2 เธสะโลนิกา 1:1-2

กิจการ 16:19-27 เปาโลกับสิลาส
กิจการ 16:1-3 ,2 ทิโมธี 1:5 เบื้องหลังทิโมธี, กิจการ 17:1-9 การเริ่มต้นคริสตจักรเธสะโลนิกา

การดูแลพระกายของพระคริสต์นั้น เป็นงานที่ต้องทำกันหลาย ๆ คน เพื่อไปถึง คนอีกเป็นจำนวนมาก พระเยซูทรงใช้ศิษย์ของพระองค์ไปเป็นคู่ ๆ เสมอ เมื่อรับใช้พระเจ้า เราจึงไม่ทำคนเดียว แต่จะมีพี่น้องร่วมความเชื่อทำงาน ด้วยหัวใจ เป้าหมายเดียวกัน

เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะพี่น้องทั้งหลาย เป็นเพราะความเชื่อของท่านนั้น มีมากขึ้น และความรักที่ท่านมีต่อกันก็เพิ่มมากขึ้นท่วมท้น
2 เธสะโลนิกา 1:3

ข้อ 13 ขอบพระคุณอีก,อิสยาห์ 40:29-31 พลังที่ได้จากพระเจ้า.
สุภาษิต 4:18 หนทางของคนเที่ยงธรรม

หน้าที่ของผู้เชื่อคือต้องขอบคุณพระเจ้า ไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเฉย ๆ
หัวใจของการขอบพระคุณนั้น ต้องบ่มเพาะให้เป็นธรรมชาติในใจของเราทุกคน ใครที่มีหัวใจ ขอบพระคุณจะไม่ขี้บ่น ขี้รำคาญ หรือ ไร้ความสุข

ดังนั้นเราจึงภาคภูมิใจที่จะกล่าวถึงท่าน ท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรต่าง ๆ ในเรื่องความทรหดอดทน และความเชื่อที่ท่านมีอยู่ แม้ต้องเผชิญกับการข่มเหงและความทุกข์ยากมากยิ่งนัก
1 เธสะโลนิกา 1:4

1 เธสะโลนิกา 2:14 เลียนแบบการทนทุกข์ และอดทน, ยากอบ 5:7-8 หนุนใจให้อดทนและรอคอย

ความทรหดอดทนนี้ บ่งชี้ถึงเวลาที่เนิ่นนานของความลำบากเหล่านั้น
ท่านเปาโลภาคภูมิใจ กับพี่น้องชาวเธสะโลนิกาไม่ใช่เพราะพวกเขาสบาย แต่เพราะพวกเขามีความทรหดอดทน!

อนาคตผู้ข่มเหงกับผู้ถูกข่มเหง

ทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงการพิพากษายุติธรรมของพระเจ้า คือที่ท่านได้ทนทุกข์เพื่อพระอาณาจักรท่านจึงเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับพระอาณาจักรนั้น พระเจ้าทรงพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่า คนที่ข่มเหงท่านควรที่จะได้รับ การตอบสนองอย่างสาสม
2 เธสะโลนิกา 1:5-6

ฟีลิปปี 1:28 ไม่กลัวผู้ที่ต่อต้าน ผลลัพธ์คือพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอด , กิจการ 14:22 จะเข้าพระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยการผ่านการข่มเหงหลายอย่าง, วิวรณ์ 6:10 คนของพระเจ้าทูลถามว่านานเท่าไร

เหตุการณ์ในเธสะโลนิกา ภาพจาก bubee.net

แม้ว่าชาวเธสะโลนิกาจะถูกกระทำอย่างรุนแรงเพราะพวกเขาเชื่อพระเยซู (ดูกิจการ17:5-9 และ 1เธสะโลนิกา 2:14) ท่านเปาโลได้กล่าวว่า คนที่
ทำร้ายพวกเขาจะได้รับตอบแทนอย่างสาสมจากพระเจ้า ดู สดุดี 9

และพระเจ้าจะทรงบรรเทาทุกข์
ให้แก่ท่านที่มีความลำบากและแก่เรา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ พร้อมกับกองทัพทูตสวรรค์ผู้ทรงฤทธิ์ของพระองค์
2 เธสะโลนิกา 1:7

วิวรณ์ 14:13 ความสุขมีแก่คนที่ตายในพระเจ้า จะได้พัก, 21:4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตา ไม่มีความตาย การร้องไห้ ความเจ็บปวดต่อไป

เราอาจคิดว่า ทำไมต้องลำบากลำบนมากเมื่อมา เชื่อพระเจ้า แต่พระเจ้าจะทรงให้สิ่งเหล่านั้น กลายเป็นศักดิ์ศรีกับทั้งตัวผู้ทนทุกข์ และพระองค์เอง พวกเขาจะเป็นผู้ที่ถวายพระสิริแด่พระองค์และไม่มีทุกข์อันใดที่พระเจ้าทรงมองข้าม

ท่ามกลางเปลวเพลิง พระองค์จะทรงลงโทษคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พวกเขาจะถูกลงโทษด้วยความพินาศนิรันดร์ ต้องออกไปจากพระพักตร์พระเจ้า และจากพระสิริรุ่งโรจน์แห่งฤทธานุภาพของพระองค์
2 เธสะโลนิกา 1:8-9

1 เปโตร 4:17 การพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า . 2 เปโตร 3:7 โลกถูกเก็บไว้เพื่อไฟผลาญ การทำลายคนที่ไม่เชื่อ, มัทธิว 25:41 และวิวรณ์ 21:8 การพิพากษาของพระเจ้า

อีกเหตุผลที่เราประกาศ .. เพื่อว่าคนอีก
มากมายจะไม่ต้องถูกลงโทษ เจอกับความพินาศในนรก ถูกแยกจากพระเจ้าเป็นนิตย์ ที่ไม่มีใครกลัวการลงโทษจากพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่เห็นว่ามันจะเป็นจริง ทุกคนยังใช้ชีวิต ไปได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว แต่นั่นคือน่ากลัวมาก เพราะถึงเวลาจริง ก็สายไปแล้ว

เมื่อพระองค์เสด็จมาในวันนั้นเพื่อรับพระสิริรุ่งโรจน์จากวิสุทธิชนคนของ พระองค์ และทรงรับคำสรรเสริญจากทุกคนรวมถึงพวกท่านที่เชื่อคำพยานซึ่งเรากล่าวกับท่าน
2 เธสะโลนิกา 1:10

ยอห์น 17:10 สิ่งที่เป็นของพระเยซูก็เป็นของผู้เชื่อด้วย พระองค์ได้รับพระเกียรติจากนั้น , อิสยาห์ 49:3 อิสราเอล..เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราที่เราจะได้รับเกียรติ

พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อรับเราไปกับพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติจากคนที่เชื่อพระองค์ คนที่ถูกข่มเหง ขู่เข็ญ เพราะเขารักพระนามของพระองค์ยิ่งกว่าชีวิต คน
เหล่านี้มีชีวิตเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง

คำอธิษฐานเผื่อของท่านเปาโล

สุดท้ายนี้ เรายังอธิษฐานเผื่อท่านเสมอ เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงถือว่าท่านสมควรกับการทรงเรียกและความตั้งใจทำดีรวมถึงงานที่ท่านทำโดยความเชื่อ จะสำเร็จโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า
2 เธสะโลนิกา 1:11

ฟีลิปปี 2:13 พระเจ้าทรงทำการในท่านเพื่อให้ตั้งใจและทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัย,
1 เธสะโลนิกา 1:3 เราระลึกถึงความเชื่อและการงานที่เกิดจากความรักและความใจในพระคริสต์ของท่าน

คริสเตียนที่มีเพื่อนรักคอยอธิษฐานเผื่อก็ จะปลอดภัยขึ้น เพราะว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานที่เป็นตามพระทัย เราจึงต้องทำอย่างท่านเปาโลคือ อธิษฐานเผื่อเพื่อน พี่น้องและตัวเองด้วย

เพื่อว่า พระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะรับพระเกียรติจากท่าน และท่านจะได้รับเกียรติจากพระองค์ตามพระคุณของพระเจ้า และของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
2 เธสะโลนิกา 1:12

ฮีบรู 12:2 มองที่พระเยซูคริสต์, โคโลสี 1:9-13 คำอธิษฐานของท่านเปาโล

ที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาก็เพื่อเราจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
(เอเฟซัส 1:12) ที่พระเจ้าทรงยินดีให้เกียรติเรา เพราะว่า พระคุณของพระเยซู เราอยู่ในพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าประทานเกียรติแก่พระบุตรที่รัก เราจึงพลอยได้รับพระเกียรตินั้นไปด้วย (ยอห์น 17:4-5)