ดวงตา


พระคำสำหรับเด็ก 4-7 ปี

สดุดี 119:18

ผู้ใหญ่ใช้ความคิดที่แนะมา เขียนภาพและให้เด็กเติมหรือ
พิมพ์ใช้ได้เลย..

ขอทรงเปิดตาของฉัน
เพื่อฉันจะได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์  

 เติมดวงตาให้เด็ก ๆ หลายคนนี้  ให้เขามองตากันนะ

โอพระบิดา ผู้สถิตในสวรรค์   ขอบคุณสำหรับดวงตาของลูก 
ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เห็นทุกคนที่ลูกรัก 
เห็นคนที่ยิ้ม และร้องไห้  เห็นทั้งแมว หมา ปลา นก ที่พระองค์ทรงสร้าง
ขอบคุณที่ดวงตานี้ ได้เห็นพระคำของพระองค์
พระองค์ทรงดีกับเราทุกคนเหลือเกิน
ในพระนามพระเยซูคริสต์   อาเมน

หัวข้อสนทนากัน
กฎเกณฑ์ของพระเจ้าในที่นี้คือ คำสั่งของพระองค์ในเรื่องต่าง ๆ ในพระคัมภีร์
แต่กฎเกณฑ์ของพระเจ้าในธรรมชาติก็มีเยอะแยะไปหมด เช่น ต้นไม้จะโตได้ต้องมีน้ำ
เราก็ต้องรดน้ำให้มัน เด็กจะแข็งแรง เด็กก็ต้องกินผักด้วย แบบนี้เป็นต้น