สดุดี 56 เมื่อศัตรูไล่ล่าเหยียบย่ำ

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองนกพิราบบนต้นเทเรบินธ์
ทำนองมิคทามของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท

ความกลัวและความเชื่อเมื่อพบอันตราย
1ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าด้วย โอพระเจ้า
เพราะมนุษย์กำลังเหยียบย่ำข้า เขาข่มเหงข้าทั้งวัน
2 เหล่าศัตรูของข้า เหยียบย่ำข้าทั้งวัน
พวกเขาโจมตีข้าด้วยความอหังการ
3 เมื่อข้ากลัว ข้าจะวางใจในพระองค์
4 ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าจึงสรรเสริญพระดำรัสของพระองค์
ข้าวางใจในพระองค์ ข้าจะไม่กลัว
มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าได้?

อันตรายที่ต่อเนื่อง
5 ทั้งวัน พวกเขาบิดเบือนคำพูดของข้า
พวกเขาเอาแต่คิดต่อต้าน ปองร้ายข้า
6 พวกเขาปลุกปั่นให้สู้กัน พวกเขาซุ่มดูย่างก้าวของข้า
เพื่อคร่าชีวิตของข้า

พระเจ้าทรงห่วงดาวิด
7 พวกเขาจะหนีจากน้ำมือชั่วของตนเองได้หรือ? โอพระเจ้า
ขอทรงให้พวกเขาแพ้ราบคาบด้วยพระพิโรธเถิด
8 พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้า
ทรงเก็บน้ำตาของข้าไว้
ทั้งหมดไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์หรือ?
9 แล้วศัตรูของข้าจะหันหลังกลับไปในวันที่ข้าร้องทูล
ที่ข้ารู้ เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้า

ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า และประกาศออกมาชัดเจน
10 เพราะพระเจ้า ข้าจึงสรรเสริญพระดำรัสของพระองค์ได้
ในองค์พระยาห์เวห์ ข้าจึงสรรเสริญพระดำรัสของพระองค์
11 ข้าวางใจในพระเจ้า ข้าจะไม่กลัว
มนุษย์จะทำอะไรข้าได้?
12 ข้าจะต้องทำตามคำปฏิญาณที่ถวายพระองค์ไว้
โอ พระเจ้า ข้าจะถวายเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณ
13 เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าจากความตาย
ใช่แล้ว ทรงช่วยกู้ไม่ให้ข้าล้มลง
เพื่อว่าข้าจะเดินอยู่ต่อพระพักตร์ ในความสว่างแห่งชีวิต

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 69:13-16; 60:1; 59:1

2* วิวรณ์ 16:14; กิจการ 4:25-27

3* สดุดี 34:4; 1 ซามูเอล 30:6; 2 โครินธ์ 7:5-6

4* ฮีบรู 13:6; สดุดี 118:6

5* ลูกา 11:54; มัทธิว 22:15; สดุดี 41:7

6* สดุดี 71;10; 59:3; กิจการ 23:12-14

7* สดุดี 55:23; ฮาบากุก 1:13; เยเรมีย์ 18:19-23

8* มาลาคี 3:16; สดุดี 39:12

9*โรม 8:31; สดุดี 118:6; 102:2

10*มัทธิว 24:35; 2 เปโตร 1:4

11* อิสยาห์ 51:12-13; สดุดี112:7-8

12* สดุดี50:14; 9:1-3

13* สดุดี 116:8-9; โยบ 33:30; วิวรณ์ 21:23-24

สดุดี 56:1-4 ความกลัวและความเชื่อเมื่อพบอันตราย
ในชีวิตของเรา มีปัญหาที่เล็กน้อย หรือใหญ่โตเกิดขึ้นได้เสมอ ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเป็นอุบัติเหตุ สำหรับดาวิด สิ่งที่ท่านต้องเผชิญคือศัตรูที่คอยข่มเหงไม่หยุด ชาวฟิลิสเตีย กษัตริย์ซาอูล และคนอื่น ๆ ที่เกลียดชังท่าน สิ่งที่เราเห็นในดาวิดเผิน ๆ คือ ความกล้าหาญ และการเป็นนักรบที่เก่งกล้า
แต่ในข้อหนึ่งถึงสี่ของสดุดีบทนี้ เรากลับเห็นนักรบกล้าที่สารภาพกับพระเจ้าว่า ท่านกลัวมาก … ถูกเหยียบย่ำทั้งวันทั้งคืน แต่ในความกลัวนั้น ท่านเชื่อในพระเจ้าว่าจะทรงช่วย เพราะมนุษย์ที่ตายไม่อาจทำร้ายท่านได้

สดุดี 56:5-6 อันตรายที่ต่อเนื่อง
เมื่อมีการต่อสู้ เราต้องรู้ว่า มันประกอบด้วยการต่อสู้ทางร่างกาย และทางวาจา ศัตรูมักจะใช้วาจาที่บิดเบือนเพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ ดังนั้นเราต้องรู้ว่า เมื่อศัตรูต้องการทำร้ายนั้น มันอาจเริ่มด้วยวาจาให้ร้ายก่อน แล้วจึงลงมืออีกที นี่เป็นวิธีการของคนสมัยใหม่ด้วย และดูเหมือนได้ผลมาก

สดุดี 56:7-9 พระเจ้าทรงห่วงดาวิด
ดาวิดมั่นใจว่า พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่าน ในข้อ 9 ท่านจึงมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ต่อสู้ จัดการกับศัตรูแทนท่าน ท่านมั่นใจว่า คำอธิษฐานของท่านได้รับการบันทึกไว้ แน่ใจว่า พระเจ้าทรงรวบรวมและทรงเผชิญศัตรูให้ท่านอย่างแน่นอน

สดุดี 56:10-13 ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า และประกาศออกมาชัดเจน
ขณะที่ดาวิดถูกจับกุม ขณะที่ศัตรูเป็นต่อ ท่านก็ยังเชื่อว่า พระเจ้าจะช่วยกู้ท่านอย่างแน่นอน เมื่อคริสเตียนเผชิญกับปัญหาเร่งด่วน หรือปัญหาเรื้อรัง เราต้องมั่นใจอย่างดาวิดว่า พระเจ้าจะทรงช่วยกู้
แม้ว่าในขณะนั้นจะดูมืดมิด และทางตัน แต่ในช่วงเวลานั้นมิใช่หรือ ที่เราจะสัมผัสการช่วยเหลือของพระเจ้ามากที่สุด
การเดินในความสว่างแห่งชีวิต เป็นการเดินที่มีเป้าหมายตรงกับที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้ชีวิตเรา