ลูกา 11 คำสนทนาพระเยซู-ธรรมาจารย์-ฟาริสี

คอลัมน์ซ้ายคือพระคำ คอลัมน์3 พระคำเชื่อมโยง คอลัมน์ 4 อธิบายเพิ่มเติม

อธิษฐานอย่างไรดี

ขอยืมยามดึก

ขอแบบร้อนใจไม่หยุด

ใครเป็นผู้ไล่กันแน่?

หมายสำคัญจากโยนาห์และราชินี

วิบัติ 6 อย่างของฟาริสี