สดุดี 57 ขอให้พระสิริเต็มทั่วแผ่นดิน

วันนี้ ฟ้าสวยมาก

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนอง “โปรดอย่าทำลาย” บทมิคทาม
ของดาวิดยามที่ท่านอยู่ในถ้ำช่วงที่หลบหนีกษัตริย์ซาอูล

จิตใจที่วางใจพระเจ้า
1 ขอทรงเมตตาต่อข้า โอพระเจ้า ขอทรงเมตตาต่อข้า
เพราะวิญญาณจิตของข้าลี้ภัยในพระองค์
ข้าพึ่งพักพิงใต้ร่มเงาแห่งปีกของพระองค์
จนกว่าหายนะจะพัดผ่านพ้นไป
2 ข้าร้องทูลเสียงดังต่อองค์พระเจ้าสูงสุด
ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำตามพระประสงค์เพื่อข้าจนสำเร็จ
3 พระองค์จะทรงส่งความช่วยเหลือมาจากสวรรค์ และช่วยกู้ข้า
จะทรงทำให้คนที่ตั้งใจกลืนข้าต้องอับอายยิ่ง เซ ลาห์
พระเจ้าจะทรงส่งความรักมั่นคง
และความซื่อตรงของพระองค์ลงมา

เมื่ออยู่ท่ามกลางสิงห์
4 วิญญาณจิตของข้าอยู่ท่ามกลางสิงห์
ข้านอนอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าดุร้าย
คือบุตรหลานของมนุษย์ที่มีฟันเป็นหอก
และลูกธนู ที่มีลิ้นเป็นดาบคมกริบ
5 โอพระเจ้า ขอทรงได้รับการยกย่องอย่างสูง เหนือฟ้าสวรรค์
ขอให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์คลุมเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

กับดักของศัตรู
6  พวกเขาวางตาข่ายดักเท้าของข้า
วิญญาณจิตของข้าน้อมลง
พวกเขาขุดหลุมพรางตามทางของข้า
แต่พวกเขาก็ตกลงไปในหลุมนั้นเอง เซ ลาห์

คำสรรเสริญจากใจที่มั่นคง
7 ใจของข้ามั่นคง โอ้พระเจ้า ใจของข้ามั่นคง
ข้าจะร้องเพลง และสรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลง
8 จงตื่นขึ้น ศักดิ์ศรีของข้า
จงตื่นขึ้น พิณสิบสายและพิณเล็ก ข้าจะปลุกรุ่งอรุณ
9 โอ พระผู้เป็นเจ้า ข้าจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์
ท่ามกลางประชาชน
ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
10 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นสูงถึงสวรรค์
ความซื่อตรงของพระองค์สูงถึงเมฆ
11โอพระเจ้าข้า
 ขอพระองค์ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูง เหนือฟ้าสวรรค์
ขอให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 91:4; 36:7; 17:7-8

2* สดุดี 138:8; ฟีลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:21

3* สดุดี 40:11; 43:3; 144:5-7

4*สดุดี 58:6; 55:21; สุภาษิต 30:4

5*สดุดี 72:19; ฮาบากุ 2:14; อิสยาห์ 6:3

6* มีคาห์ 7:2; สดุดี 145:14; 35:7-8

7* สดุดี57:7; 112:7; เอเฟซัส 5:20

8* สดุดี 16:9; 30:12; กิจการ 2:26

9* สดุดี 138:1; 96:3; 22:22-23

10* สดุดี 108:4; 103:11; 36:5

11* วิวรณ์ 5:3-4 ; สดุดี 8:1,9

สดุดี 57: 1-3 จิตใจที่วางใจพระเจ้า
เหนื่อยมาก ชอกช้ำใจ และโดดเดี่ยว ดาวิดหนีจากซาอูลเข้าไปในถ้ำ ท่านเกือบตายหลายครั้ง (สดุดี 56) ตอนนี้ท่านอยู่คนเดียวในถ้ำร้องขอพระเมตตาของพระเจ้าซ้ำ ๆ ขออยู่ใต้พระเจ้าจนกว่าภัยต่าง ๆ จะเคลื่อนไปจากท่าน
ในข้อสองนั้น บอกชัดถึงความเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งสำเร็จตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยว่า ดาวิดรู้ว่า พระเจ้าจะให้ท่านปกครองอิสราเอล แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้คือ ความน่ากลัว ท่านมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงความช่วยเหลือมาจากสวรรค์ คิดว่าตอนนี้ดาวิดน่าจะหมายถึงทูตสวรรค์ของพระเจ้า

สดุดี 57:4-5 เมื่ออยู่ท่ามกลางสิงห์
ดาวิดมองศัตรูเหล่านี้เหมือนสัตว์ป่า ที่ไม่มีเหตุผล มีแต่ความโหดร้าย น่ากลัว คำพูดทั้งเชือดเฉือนและสร้างความเกลียดชัง แต่ขณะที่ท่านกำลังคิดถึงศัตรู ใจก็กลับหวนไปหาพระเจ้า และยกย่องพระเจ้า ขอให้พระสิริของพระองค์เต็มโลก ปัญหาอยู่ข้างหน้า แต่ดาวิดกลับมองข้ามไปหาพระเจ้าได้

สดุดี 57:6. กับดักของศัตรู
ศัตรูพยายามวางกับดัก แต่ท่านหนีได้ และศัตรูก็ตกลงไปเอง ทำร้ายตัวเอง นี่เป็นการของพระเจ้าที่ทรงทำเพื่อดาวิด ท่านคงเห็นภาพนั้นจริง จึงได้บันทึกไว้ตรงนี้

สดุดี 57:7-11 คำสรรเสริญจากใจที่มั่นคง
จากนั้น ความคิดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จบลง กลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้าอย่างสูงสุด ท่านมั่นใจว่า จิตใจของท่านมั่นคงในพระเจ้า มั่นคงจริง ๆ
ท่านมั่นใจว่า ในเช้าวันต่อมา ท่านจะสรรเสริญพระเจ้าแต่เช้าตรู่ จะร้องเพลงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น จะร้องเพลงถวายพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในถ้ำนั้นอย่างโดดเดี่ยว ท่านมองเห็นว่า จะได้สรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าประชาชาติทั้งหลายทั้งนี้ เป็นเพราะความรักมั่นคงและความซื่อตรงของพระเจ้านั้น สูงมาก เยอะมาก ไกลมาก และใกล้มาก สดุดีบทนี้ทรงคุณค่านัก เพราะสอนเราให้มองในที่ ๆ ควรจะมอง