สุภาษิต 12 วิถีคนโง่กับคนมีปัญญา

วิถีคนโง่กับคนมีปัญญา
1 คนที่รักวินัยก็เท่ากับเขารักความรู้
แต่คนที่เกลียดการตักเตือนเป็นคนโง่
2 คนดีย่อมได้รับความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์
แต่พระองค์ทรงพิพากษาคนที่วางแผนชั่วร้าย
3 คนหนึ่งไม่อาจอยู่อย่างมั่นคงด้วยความชั่วร้าย
แต่คนที่เที่ยงธรรมจะไม่สั่นคลอนเลย
4 ภรรยาที่มีศักดิ์ศรีนั้นเป็นดั่งมงกุฎของสามี
แต่ภรรยาที่ไร้ยางอาย เป็นความผุพังในกระดูกของเขา
5 แผนการของคนเที่ยงธรรมนั้นยุติธรรม
แต่คำปรึกษาของคนชั่วร้ายนั้นหลอกลวง
6 คำพูดของคนชั่วซุ่มดักรอให้เลือดตก
แต่คำของคนที่เที่ยงตรงจะช่วยให้รอดพ้น
7 คนชั่วร้ายจะถูกกำจัด และพบกับหายนะ
แต่ครอบครัวของคนเที่ยงธรรมจะตั้งมั่นอยู่ได้
8 คน ๆ หนึ่งจะได้รับการยกย่องตามสติปัญญาของเขา
แต่คนที่ใจคดจะถูกดูหมิ่น

9 ที่จะมีคนยกย่องไม่มากแต่มีคนคอยรับใช้
ก็ยังดีกว่าคนที่ทำตัวสำคัญ แต่ไม่มีจะกิน
10 คนเที่ยงธรรมก็ห่วงใยความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยง
แต่คนชั่วที่เมตตาก็ยังโหดร้ายอยู่ดี
11 คนที่ออกแรงบนผืนดินของตนนั้นจะมีอาหารบริบูรณ์
แต่คนที่ไล่ตามแค่ความฝันก็ขาดสามัญสำนึก
12คนชั่วร้ายอยากได้ของโจร
แต่รากของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรือง
13 คนชั่วติดกับจากคำพูดดึงดันของตน
แต่คนเที่ยงธรรมหนีพ้นความยุ่งยาก


14 คนหนึ่งจะมีสิ่งดีในชีวิตเพราะคำดี ๆ จากปากของเขา
และผลแห่งน้ำมือก็กลับมาสู่เขา
15 ทางของคนโง่นั้นดูเหมือนถูกต้องในสายตาของเขา
แต่คนที่มีปัญญาจะฟังคำปรึกษา
16 คนโง่จะโกรธพลุ่งพล่านขึ้นมาทันที
แต่คนที่ฉลาดเฉลียวจะมองข้ามคำดูหมิ่น
17 พยานที่พูดจริงจะประกาศสิ่งที่ถูกต้อง
แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวง
18 มีบางคนพูดพล่อย ๆ เป็นเหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
19ลิ้นที่กล่าวความจริงจะคงอยู่ตลอดไป
แต่ลิ้นที่มุสาจะอยู่เพียงชั่วครู่
20 แผนลวงอยู่ในใจของคนที่คิดการชั่ว
แต่ผู้ที่อยู่ฝ่ายสันติจะมีความยินดี
21 ไม่มีภัยอันตรายตกอยู่กับคนเที่ยงธรรม
แต่ชีวิตคนชั่วร้ายนั้นเต็มด้วยความยุ่งยาก
22 พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจลิ้นที่กล่าวคำมุสา
แต่คนที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์เป็นความยินดีของพระองค์23 คนที่ฉลาดหลักแหลมจะไม่โอ้อวดว่ารู้
แต่คนโง่ประกาศความโง่ของตนออกมา
24 มือของคนขยันจะได้ปกครอง
แต่คนเกียจคร้านจะต้องกลายเป็นทาสแรงงาน
25ความกังวลทำให้ใจคนหนึ่งหนักอึ้ง
แต่คำพูดดี ๆ จะให้กำลังใจเขาขึ้นมา
26 คนเที่ยงธรรมระมัดระวังในการปฏิบัติตนกับเพื่อนบ้าน
แต่ทางของคนชั่วร้ายทำให้พวกเขาหลงไป
27 คนที่เกียจคร้านไม่ยอมปิ้งเนื้อที่หามาได้
แต่คนขยันจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาได้มา
28 ทางของความเที่ยงธรรมนั้น นำไปสู่ชีวิต
แต่ทางอื่น ๆ นำไปสู่ความตาย

พระคำเชื่อมโยง

1* สุภาษิต 10:25
4* 1โครินธ์ 11:7; สุภาษิต 14:30
6* สุภาษิต 1:11, 18; 14:3
7* มัทธิว 7:24-27
8* 1 ซามูเอล 25:17
9* สุภาษิต 13:7
10* เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4

11* ปฐมกาล 3:19; สุภาษิต 28:19; 6:32
13* สุภาษิต 18:7; 2 เปโตร 2:9
14* สุภาษิต 13:2; 15:23; 18:20; อิสยาห์ 3:10-1115* ลูกา 18:11
16* สุภาษิต 11:13; 29:11
17* สุภาษิต 14:5
18* สดุดี 57:4

19* สุภาษิต 19:9
21* 1 เปโตร 3:13
22* วิวรณ์ 22:15
23* สุภาษิต 13:16
24* สุภาษิต 10:4
25* สุภาษิต 15:13; อิสยาห์ 50:4