สดุดี 140 ขอทรงช่วยให้พ้นจากคนปากร้าย

ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

คำร้องทูลจากดาวิด
1 โอ พระยาห์เวห์
ขอทรงช่วยกู้ข้าให้พ้นจากคนชั่วด้วยเถิด
ขอทรงป้องกันข้าจากคนที่ใช้ความรุนแรง
2 ผู้ที่วางแผนชั่วไว้ในใจ
ก่อกวนให้เกิดสงครามไม่หยุดยั้ง
3 เขาลับลิ้นให้คมราวกับลิ้นของงู
และใต้ริมฝึปากของเขามีพิษร้ายของงู

4โอ พระยาห์เวห์
ขอทรงปกป้องข้าให้พ้นจากมือของคนชั่ว
ขอทรงพิทักษ์ข้าไว้จากคนโหดร้าย
ที่วางแผนทำให้ข้าลื่นล้มลง
5 คนหยิ่งยโสได้ซ่อนกับดักไว้ดักข้า
และกางตาข่ายไว้พวกเขาวางบ่วงแร้วไว้ ดักข้า
6 ข้าทูลต่อพระยาห์เวห์ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังเสียงร้องขอ
ความเมตตาจากข้าด้วย

7 โอ พระยาห์เวห์
พระยาห์เวห์ของข้า
ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้า
พระองค์ทรงปกป้องศีรษะของข้า
ในวันที่ข้าสู้รบ
8 โอ พระยาห์เวห์
ขออย่าทรงให้ความต้องการของคนชั่วร้ายนั้น
สำเร็จผลเลย
ขออย่าทรงให้แผนของเขาคืบหน้าไป
มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับการยกย่อง

เซ ลาห์

ดาวิดกล่าวโทษคนชั่วร้าย
9 ขอให้หัวของคนที่ล้อมรอบข้าอยู่นั้น
ได้รับผลตอบสนอง
จากริมฝีปากที่ประสงค์ร้ายของพวกเขา
10 ขอให้ถ่านลุกโพลงสุมอยู่เหนือพวกเขา
ให้พวกเขาถูกโยนลงในกองไฟ
ลงไปในหลุมลึกที่ไม่อาจขึ้นมาได้
11 ขออย่าทรงให้คนปากร้ายตั้งตนได้ในแผ่นดิน
ขอให้ความชั่วตามล่าคนรุนแรงอย่างรวดเร็ว

ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า
12 ข้ารู้ว่า พระยาห์เวห์จะทรงปกป้องคนที่ถูกข่มเหง และจะประทานความยุติธรรมแก่คนยากไร้
13 แน่ทีเดียว.. คนเที่ยงธรรมจะได้กล่าวคำขอบพระคุณพระนามของพระองค์
และคนเที่ยงตรงจะได้อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 71:4; 119:153, 170; 18:48; สุภาษิต 3:31
2* สดุดี 56:6
3* สดุดี 52:2; 58:4; 10:7; โรม 3:13
4ดูข้อ 1 5 สดุดี 35:7; 141:9; 142:3; เยเรมีย์ 18:22 ;
โยบ 18:8-10; สดุดี 140:5 สดุดี 64:5
6* สดุดี 142:5; 28:2; 31:22; 130:27* สดุดี 28:8
8* สดุดี 35:25; 140:8; อิสยาห์ 14:21
9* สุภาษิต 12:13; 18:7]; สดุดี 7:16
10* สดุดี 11:6; 18:13
11*
12* สดุดี 9:4; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:45, 49, 59
13* สดุดี 64:10; 11:7

สดุดี 140:1-8 คำร้องทูลจากดาวิด
ชีวิตของกษัตริย์ดาวิดก่อนที่จะเป็นกษัตริย์นั้น เต็มด้วยการต่อสู้ การนองเลือดไม่หยุดหย่อน ท่านต้องเผชิญกับความเกลียดชังที่โหดร้าย ศัตรูที่ใช้ความรุนแรง โดยเริ่มจากคำพูดใส่ร้ายก่อน และถ้าหากเราจะดูในวันนี้ พี่น้องคริสเตียนที่ต้องเผชิญเหตุการณ์อย่างเดียวกับดาวิดนั้น ก็มีอยู่ทั่วโลก คำอธิษฐานอันร้อนใจของท่านในบทนี้ เป็นต้นแบบให้กับคนอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า สิ่งที่ท่านกล่าวคือ ทูลพระเจ้าว่า คนที่ชั่วร้ายนั้น เขาทำอย่างไร ขอพระเจ้าทรงเมตตา เพราะพระเจ้าของดาวิดยิ่งใหญ่นัก
คำอธิษฐานคือ ขออย่าให้แผนการของคนชั่วสำเร็จ … และนี่ก็เป็นคำอธิษฐานของผู้เชื่อที่กำลังเผชิญกับความชั่วร้ายอยู่

สดุดี 140:9-11 ดาวิดกล่าวโทษคนชั่วร้าย
คำจากปากที่ประสงค์ร้ายเป็นสิ่งที่เราชินกันจนเกือบจะเฉยแล้ว มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลอย่างรุนแรง น่ากลัว แต่ดาวิดกับเราก็เช่นกัน
การแก้แค้นไม่ได้อยู่ที่เรา แต่เป็นของพระเจ้า ดาวิดได้ขอให้ถ่านลุกโพลงสุมหัวพวกเขา ในข้อ 10 นั่นคือ ท่านกำลังขอการพิพากษาของพระเจ้า ในบทนี้ เราเห็นเลยว่า สงครามเริ่มต้นที่ปากร้าย

สดุดึ 140:12-13 ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า
ดาวิดมีความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว จะพบเจอกับศัตรูหน้าไหนท่านก็ยังเชื่อในพระเจ้าอยู่ ท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้ และท่านรู้ว่าท่านเป็นหนึ่งในคนเที่ยงธรรมและเที่ยงตรงเพราะท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า