น้ำที่เปลี่ยนเป็นไวน์

การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ทางเหนือของอิสราเอลเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว