สดุดี 70 ขอพระเจ้าทรงรีบมาช่วย!

เสก็ตช์โดย Gustave Caillebotte (1848-1894)

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของดาวิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า
ขอทรงรีบ ทรงรีบด้วย
1 โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าให้รอดโอพระยาห์เวห์
ขอทรงเสด็จมาช่วยข้าโดยเร็ว

2ขอให้ทุกคนที่ตามไล่ล่าข้านั้น
ต้องทั้งอับอายขายหน้า
ให้ทุกคนที่ต้องการเห็นข้าพินาศ
ต้องหันกลับไปอย่างอัปยศ
3ขอให้คนที่พูดเย้ยหยันข้า
ต้องถอยออกไปเพราะความอับอาย

4 แต่ขอให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์นั้น
ได้ชื่นชมและยินดีในพระองค์
ขอให้ทุกคนที่รักความรอดของพระองค์
กล่าวอยู่เสมอว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นัก”

5 ส่วนข้านั้น ทั้งยากจนและขัดสน
โอ พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าเถิด
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน
และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้า
โอ พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 40:13, 71:12

2*สดุดี 35:4,26, 40:14; 54:3

3*สดุดี 35:21; 40:15; 70:4

4* สดุดี 35:27; 40:16; 70:3

5* สดุดี 22:19; 40:17; 69:29; 70:4

สดุดี 70:1-5 ขอทรงรีบ ทรงรีบด้วย
ตอนนี้ กษัตริย์ดาวิดทูลเรียกพระเจ้าให้รีบมาช่วยพระองค์ ขอทรงรีบตอบเพราะว่า ท่านกำลังถูกศัตรูตามล่าอยู่ ขอพระเจ้าทรงให้ศัตรูต้องเสียหน้ากลับไป
คนที่แสวงหาพระเจ้า คนที่มีหัวใจกลับไปหาพระองค์เสมอ ย่อมรู้ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรงดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่หวัง พึ่งพิงในพระองค์ คนที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้า ก็จะมองพระเจ้าอีกแบบ ไม่ได้วางใจ และไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับคนที่หวังพึ่งในพระองค์
ท่านเองซึ่งเป็นนักรบที่เก่งกล้า แต่กลับกล่าวว่า ตนเองยากจนและขัดสน เป็นการถูกต้องแล้ว เพราะเมื่อเทียบกับพระเจ้า ดาวิดก็คือศูนย์นั่นเอง เรามองตัวเองอย่างไร บางทีเรามองตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่า