สดุดี 68 แด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะ

ภาพจากpxhere.com

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีโดยดาวิด บทเพลง
พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือศัตรู

1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น
ขอให้ศัตรูของพระองค์กระเจิดกระเจิงไป
ให้คนที่ชังพระองค์ หนีหายไปจากพระพักตร์พระองค์
2 ควันถูกไล่พัดออกไปอย่างไร
ก็ขอพระองค์ทรงไล่พวกเขาออกไปอย่างนั้น
ขี้ผึ้งหลอมละลายหน้าเปลวไฟอย่างไร
ก็ขอให้คนที่ชั่วร้ายหายนะต่อพระพักตร์พระองค์อย่างนั้น
3 ขอให้คนเที่ยงธรรมได้ยินดี
และให้พวกเขาเบิกบานใจต่อพระพักตร์พระเจ้า
ให้พวกเขามีความปีติร่าเริง

ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแห่งชัยชนะ

4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์
จงยกย่องพระองค์ผู้มาพร้อมกับหมู่เมฆด้วยเสียงเพลง
พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์

จงชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระองค์
5 พระเจ้าทรงอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของผู้กำพร้าพ่อ ทรงเป็นผู้ปกป้องหญิงม่าย
6 พระองค์ทรงทำให้คนที่โดดเดี่ยวได้เข้ามาอยู่ในครอบครัว
ทรงนำผู้ที่ถูกจำจองออกมาพร้อมกับเสียงเพลง
แต่คนที่ดึงดันต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แร้นแค้น

ระลึกถึงวันที่อยู่ในถิ่นกันดาร
7 โอ พระเจ้า ยามที่พระองค์ทรงนำหน้าประชากรของพระองค์
ยามที่ทรงก้าวไปในที่ร้าง ถิ่นกันดาร เซลาห์
8 แผ่นดินก็สะเทือน ท้องฟ้าเทฝนลงมา
ต่อพระพักตร์พระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งภูเขาซีนาย
ต่อพระพักตร์พระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล
9 โอ พระเจ้า พระองค์โปรดให้ฝนโปรยชุ่มชื่น
ลงมายังแผ่นดินที่แห้งแล้ง
ทรงทำให้ผืนดินชุ่มน้ำมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่
10 โอ พระเจ้า คนของพระองค์ได้มาอาศัยที่นั่น
พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับผู้ที่ยากไร้ เพราะพระองค์ทรงดียิ่งนัก

พระเจ้าทรงชนะเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
11 พระยาห์เวห์ตรัสถ้อยคำออกมา
พวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีนั้นมีมากเป็นกลุ่มใหญ่
12 เหล่ากษัตริย์ และกองทัพแตกพ่ายหนีไป
พวกผู้หญิงในบ้าน ก็พากันแบ่งของที่ริบมาได้
13 ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะนั้น
ปีกของนกพิราบถูกปกคลุมด้วยเงิน ขนของมันเป็นทองคำแวววาว
14 เมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทำให้กษัตริย์ในแผ่นดินนั้น
กระจัดกระจายไป ขาวโพลนราวกับหิมะตกลงบนภูเขาศัลโมน

ชัยชนะบนยอดเขาทั้งหลาย
15 ภูเขาของพระเจ้าเอ๋ย ภูเขาแห่งบาชาน
ยอดเขาที่ลดหลั่นตลอดเทือกเขาแห่งบาชาน
16 ยอดภูเขาทั้งหลายเอ๋ย
เหตุใดจึงจ้องดูภูเขาลูกที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นที่ประทับ
ด้วยความริษยาเล่า?
17 พระเจ้าทรงมีรถศึกนับหมื่น หรืออาจเป็นแสนเป็นล้านคัน
พระยาห์เวห์เสด็จมาจากภูเขาซีนาย เข้าสู่สถานอันบริสุทธิ์
18 พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่ที่สูง ทรงนำเชลยจำนวนมากขึ้นไปด้วย พระองค์ทรงรับเครื่องถวายจากมนุษย์
แม้กระทั่งจากคนที่มักกบฎ
เป็นความจริงที่พระยาห์เวห์ทรงอยู่ที่นั่น


พระเจ้าทรงช่วยในการศึกให้ชนะเหนือศัตรู
19 ขอถวายสรรเสริญแด่องค์เจ้านาย
ผู้ทรงแบกภาระของเราทุกวัน
พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซ ลาห์
20 พระเจ้าของเรา ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอด
การหนีพ้นจากความตายได้นั้น
ก็เป็นได้โดยพระยาห์เวห์ องค์เจ้านาย
21แน่ที่เดียวที่พระเจ้าจะทรงบดขยี้กระโหลกของศัตรูของพระองค์ คือจัดการทุบหัวยุ่งเหยิงของคนที่ดำเนินในความบาป
22 องค์เจ้านายตรัสว่า “เราจะนำพวกเขากลับมาจากบาชาน เราจะนำพวกเขากลับมาจากที่ลึกในท้องทะเล
23 เพื่อว่าเจ้าจะได้เอาเท้าย่ำลงไปในเลือด เพื่อลิ้นของสุนัขเลี้ยงของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งจากศัตรู”

ขบวนแห่หีบพันธสัญญา
24 เราได้เห็นขบวนแห่ของพระองค์
โอ พระเจ้าเป็นขบวนแห่ของพระเจ้าของข้า
เข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ องค์ราชาของข้า
25 กลุ่มนักร้องนำหน้าไป นักดนตรีตามหลังมา
ส่วนหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่ตรงกลาง
26 จงถวายพระพรแด่พระเจ้าคือพระยาห์เวห์ในที่ประชุมใหญ่
ท่านทั้งหลายผู้สืบเชื้อสายจากอิสราเอล
27 เบนยามินซึ่งเป็นเผ่าเล็กที่สุดได้นำหน้าพวกเขาไป
ยังมีเจ้านายแห่งยูดาห์ตามมาเป็นกลุ่มใหญ่
รวมไปถึงเจ้านายแห่งเศบูลุน และนัฟทาลี

ขอพระเจ้าทรงปรามศัตรู
28 โอ พระเจ้า ขอทรงเรียกฤทธิ์เดชของพระองค์มา
โอพระเจ้า เพราะทรงใช้ฤทธิ์เดชนั้นทำการเพื่อข้าทั้งหลาย
29ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินออกจากพระวิหารในเยรูซาเล็ม
เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายได้นำเครื่องบรรณาการมาถวายแด่พระองค์
30 ขอพระองค์ทรงติเตือนสัตว์ป่าที่อาศัยในดงอ้อ
ฝูงกระทิงท่ามกลางหมู่ลูกกระทิงของชาติต่าง ๆ
ขอทรงย่ำเหล่าคนที่กระหายใคร่จะได้เครื่องบรรณาการ
ขอทรงทำให้พวกที่ใฝ่หาสงครามต้องกระจัดกระจายไป
31 ผู้สูงศักดิ์จะมาจากอียิปต์
ชาวคูชจะยกมือของพวกเขาแด่พระเจ้า

ชาติต่าง ๆ ในโลกจะสรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล
32 โอ อาณาจักรของแผ่นดินโลก
จงร้องเพลงถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญแด่องค์เจ้านาย เซ ลาห์
33 แด่พระองค์ ผู้ทรงล่องไปในฟ้าสวรรค์มาตั้งแต่โบราณกาล
ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องทรงฤทธิ์
34 จงป่าวร้องว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเหนืออิสราเอล ฤทธานุภาพของพระองค์ปรากฏในท้องฟ้า
35 พระเจ้าจากที่ประทับของพระองค์ทรงน่าเกรงขามยิ่งนัก
พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระองค์คือผู้ที่ประทานฤทธิ์และกำลังแก่คนของพระองค์
ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า

พระคำเชื่อมโยง

1* กันดารวิถี 10:35; อิสยาห์ 51:9-10; สดุดี 44:26

2*มีคาห์ 1:4; สดุดี 37:20; โฮเชยา 13:3; อิสยาห์ 9:18

3* สดุดี 64:10, 100:1-2; วิวรณ์​ 19:7; 18:20

4* สดุดี 68:33, 66:4,18:10; เฉลยธรรมบัญญัติ 33:26; อิสยาห์ 12:4-6

5* สดุดี 10:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 10:18; เยเรมีย์ 49:11; สดุดี 82:3-4

6* สดุดี 113:9; 107:10;69:33; อิสยาห์ 61:1

7*อพยพ 13:21; ผู้วินิจฉัย 5:4; 4:14; ฮาบากุก 3:12-13

8* อพยพ 19:16, 18; อิสยาห์ 45:3; ผู้วินิจฉัย 5:4-5

9* เอเสเคียล 34:26; สดุดี 78:24-27; 65:9-13; 77:16-17

10*สดุดี 74:19, 78:20; 1 เปโตร 5:3; มัทธิว 11:5

11*อพยพ 15:20, 17:9-16

12*โยชูวา 5:19,12:7-24; 1 ซามูเอล 30:24

13* สดุดี 105:37; ปฐมกาล 49:14; วิวรณ์ 1:5-6

14* อิสยาห์ 1:18; สดุดี 51:7

15* สดุดี 36:6; 68:16

16*อพยพ 15:17; เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5; สดุดี 74:2, 78:54; 87:1

17* เฉลยธรรมบัญญัติ 33:2; 2 พงศ์กษัตริย์ 6:17; อิสยาห์ 66:15

18* เอเฟซัส 4:8; ผู้วินิจฉัย 5:12; สดุดี 7:7 ; 47:5

19* อพยพ 18:10; สดุดี 55:22, 65:5; อิสยาห์ 17:10, 46:4

20* อิสยาห์ 18:10; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:39; สดุดี 49:15, 56:13

21* สดุดี 110:6; อาโมส 9:1; ฮาบากุก 3:13

22* กันดารวิถี 21:33 ; อาโมส 9:1

23* 1 พงศ์กษัตริย์ 21:19; สดุดี 58:10; เยเรมีย์ 15:3

24* สดุดี 63:2, 77:13; อิสยาห์ 38:20

25* อพยพ 15:20; ผู้วินิจฉัย 11:34; 1 ซามูเอล 18:6; 1 พงศาวดาร 13:8, 15:6

26* เฉลยธรรมบัญญัติ 33:28; สดุดี 22:22-23, 26:12, 145:10

27* กันดารวิถี 2:22, 34:21; ผู้วินิจฉัย 5:14,18; 1 ซามูเอล 9:21

28* สดุดี 29:11, 44:4; อิสยาห์ 26:12

29* 1 พงศ์กษัตริย์ 10:10,25; 2 พงศาวดาร 9:14, 32:23; สดุดี 45:12

30* โยบ 40:21; สดุดี 18:14; 22:12, 89:10

31*กิจการ 8:27; สดุดี 87:4; อิสยาห์ 18:7,19:19

32* สดุดี 67:4,102:22

33* เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14,33:26; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:27; สดุดี 18:10, 29:4

34* เฉลยธรรมบัญญัติ 33:26,29; สดุดี 29:1, 150:1

35* 2 โครินธ์ 1;3;ปฐมกาล 28:17; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:21, 10:17

สดุดี 68:1-3 พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือศัตรู
ดูเหมือนว่า กษัตริย์ดาวิดได้เขียนบทสดุดีนี้เมื่อท่านมีชัยชนะในการศึก ครั้งใดที่อิสราเอลชนะ บทสดุดีนี้จะเป็นบทนำช่วยให้เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ท่านได้ใช้คำเดียวกับในกันดารวิถี 10:35 ที่โมเสสเคยกล่าวไว้ ทั้งสองคือดาวิดและโมเสส ต่างมั่นใจในพระเจ้า และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนของพระองค์
ท่านเปรียบศัตรูกับควัน และขี้ผึ้ง ท่านมองว่า ศัตรูควรจะพินาศไปอย่างรวดเร็ว ง่าย ๆ แบบนั้น เราอาจไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว มันจะง่าย ดังนั้นเมื่อเราต้องเจอกับอุปสรรคที่เป็นศัตรูเราก็ควรจะมาหาพระคำข้อนี้แน่นอนเมื่อศัตรูพ่ายแพ้ไป เราก็จะยินดีในพระเจ้ามาก ๆ

สดุดี 68:4-6 ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแห่งชัยชนะ
เมื่อดาวิดกล่าวย้ำให้ร้องเพลงสรรเสริญ ท่านก็อธิบายด้วยว่า พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า ยาห์เวห์ คือผู้ใด ประทับที่ใด เป็นพระบิดาของใคร ทรงดีต่อคนที่โดดเดี่ยวและผู้ถูกจำจองอย่างไร
เราต้องเข้าใจว่า ชีวิตของทุกคนมีโอกาสอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ การโดดเดี่ยวและจำจองมีความหมายได้มากมาย การถูกจำจองด้วยคำมุสา ด้วยหนี้สิน ด้วยปัญหาต่าง ๆ การโดดเดี่ยวเพราะมาเชื่อในพระองค์ ฯลฯ เมื่อเรามองสดุดีนี้ด้วยสายตาของดาวิด แล้วหันมามองด้วยสายตาคนยุคใหม่ ดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลย

สดุดี 68:7-10 ระลึกถึงวันที่อยู่ในถิ่นกันดาร
กษัตริย์ดาวิดหวนคิดไปถึงวันที่พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลยามที่ทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ ในที่ ๆ แห้งแล้ง คนจำนวนมากเดินทางไปด้วยกัน พระเจ้าทรงเทฝนให้ชื่นใจ ทำให้ดินแดนที่เขาผ่านไปนั้นมีพืชพันธุ์เกิดขึ้น

สดุดี 68:11-14 พระเจ้าทรงชนะเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
ก่อนที่จะจบศึก พระเจ้าทรงประกาศว่า อิสราเอลจะได้ชัยชนะ ภูเขาซัลโมนนั้น เป็นอีกชื่อของภูเขาอีบาลซึ่งอยู่ตรงกลางของอิสราเอล แถว ๆ เชเคม ไม่ได้เป็นภูเขาสูงนัก ซัลโมน มีความหายว่า ผู้ที่มืด
ในช่วงเวลาที่เขานอนอยู่ในหมู่ฝูงแกะ ดูช่วงที่ไม่ไหวแล้ว เป็นช่วงที่อ่อนแอ แต่พระเจ้าก็ยังทรงต่อสู้เพื่อพวกเขา กษัตริย์ของฝ่ายศัตรูพ่ายแพ้ไปราวกับหิมะ นกพิราบตรงนี้มีความหมายถึงอิสราเอล.

สดุดี 68:15-18 ชัยชนะบนยอดเขาทั้งหลาย
พระเจ้าได้ทรงเลือกภูเขาศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์ ทำให้ภูเขาต่าง ๆ ในบาชานอิจฉา เพราะพระองค์ทรงเลือกที่จะครอบครองในศิโยนเป็นนิตย์. เมื่อดาวิดนำขบวนแห่หีบพันธสัญญาเข้าไปนั้น ดูเหมือนว่า ในโลกฝ่ายวิญญาณ มีภาพรถศึกของพระเจ้าอยู่ในขบวนแห่นั้นด้วย

สดุดี 68:19-23 พระเจ้าทรงช่วยในการศึกให้ชนะเหนือศัตรู
ก่อนหน้านี้กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยในอดีต ต่อไปนี้ท่านจะกล่าวถึงความช่วยเหลือในปัจจุบัน ท่านกล่าวว่า พระเจ้าทรงแบกภาระของเราทุกวัน นี่คือการช่วยเหลือ การค้ำจุนประจำวันของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราด้วย. และเราจะพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณไปได้ก็โดยพระองค์
สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาต่อไป นำศัตรูกลับมาให้อิสราเอลย่ำนั้น เป็นภาพที่สุดโหดจริง ๆ

สดุดี 68:24-27ขบวนแห่หีบพันธสัญญา
แล้วกษัตริย์ดาวิดก็คิดถึงการแห่นำหีบพันธสัญญาเข้าไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม ทั้งเผ่าเล็ก และเผ่าใหญ่ต่างพากันสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน และต่างก็อยู่ในขบวนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านี้

สดุดี 68:28-31 ขอพระเจ้าทรงปรามศัตรู
กษัตริย์ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ และขอทรงปรามศัตรูที่โอหังทั้งหลาย
สัตว์ป่าที่อาศัยในดงอ้อ มีความหมายถึงอียิปต์ และฝูงกระทิงท่ามกลางหมู่ลูกกระทิงของชาติต่าง ๆ ก็คือกษัตริย์ที่แข็งแรงซึ่งอยู่รอบ ๆ ชาติที่อ่อนแอกว่า พระเจ้าจะทรงทำให้ชนชาติที่ใฝ่แต่สงครามกระจัดกระจายไป

สดุดี 68:32-35 ชาติต่าง ๆ ในโลกจะสรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล
มาถึงช่วงนี้ กษัตริย์ดาวิดตระหนักแน่ชัดว่า พระเจ้าทรงชนะ ท่านได้เชิญชวนชาติต่าง ๆ ให้มาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน การที่กล่าวว่า พระเจ้าทรงล่องในฟ้าสวรรค์มาตั้งแต่โบราณกาล มีความหมายรวมไปถึงอนาคตด้วย เพราะในภาษาเดิมใช้คำว่า โอลาม แปลว่า นิรันดร์กาล พระเจ้าทรงเปิดเผยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในฟ้าสวรรค์มาตั้งแต่มีโลกจนบัดนี้
ทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องทรงฤทธิ์.. ในบริบทนี้มีความหมายถึงทั้งฟ้าร้องตามมาด้วยฝน
และประโยคสุดท้ายก็เป็นคำแห่งกำลังใจที่สุด พระองค์ประทานฤทธิ์และกำลังให้กับผู้เชื่อในพระองค์!
อย่าลืมว่า กำลังแท้จริงของเรามาจากพระเจ้า