สดุดี 64 พระเจ้าทรงตอบสนองเอง

ภาพโดย Anton Kudryashov pixels.com

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของดาวิด

ดาวิดเข้ามาร้องทูล
1 โอ้พระเจ้าข้า โปรดฟังคำทูลเรื่องทุกข์ใจของข้า 
ขอทรงป้องกันข้าไว้จากศัตรูที่เข้ามาคุกคาม 
2 ขอทรงปกป้องข้าไว้จากการคบคิดของคนชั่ว 
ให้พ้นจากเล่ห์เหลี่ยมของคนร้าย 


สิ่งที่ศัตรูลงมือทำ
3 พวกเขาลับลิ้นราวกับลับคมดาบ
และเปล่งคำพูดชั่วราวกับลูกธนูอาบพิษ 
4 พวกเขาซุ่มตัวคอยดักคนบริสุทธิ์ และยิงทันที
โดยไม่มีความกลัวเกรงใด ๆ 
5 พวกเขาสมคบคิดวางแผนร้าย
พูดถึงการวางกับดักเพื่อล่อเหยื่อ
“ใครจะมามองเห็นได้เล่า?
6 ใครจะมาสืบพบว่าเป็นแผนของเรา
ในเมื่อเราวางแผนไว้อย่างดีแล้ว”


พระเจ้าทรงเอาคืนให้
7แต่พระเจ้าทรงยิงธนูของพระองค์ เล็งไปยังพวกเขา
ทำให้พวกเขาล้มทันที 
8 พวกเขาจะหายนะไปเพราะลิ้นของตนเอง 
ทุกคนที่เห็นก็พากันส่ายหัวเยาะหยันพวกเขา

ผลที่เกิดขึ้น
9 มนุษย์จะเกรงกลัว
และประกาศออกไปให้รู้ถึงพระราชกิจของพระองค์ 
10ให้คนที่เที่ยงธรรม ชื่นชมยินดีในพระเจ้า
และหลบภัยในพระองค์
ให้ผู้มีใจเที่ยงธรรมสรรเสริญพระองค์เถิด

พระคำเชื่อมโยง

1*กิจการ 27:24,18:9-10; สดุดี 143:1-3, 140:1, 130:1-2;

2* สดุดี 143:9, 109:2-3, 59:2; เยเรมีย์ 11:19;

3* ยากอบ 3:6-8; สุภาษิต 12:18; สดุดี 58:7, 57:4; เยเรมีย์ 9:3

4* 1 เปโตร 2:22-23; สดุดี 55:19; ยอห์น 19:6; ฮาบากุก 3:14

5* สดุดี 140:5; 10:11

6*เยเรมีย์ 17:9-10

7* สดุดี 7:12-13; 1 เธสะโลนิกา 5:2-3

8* สดุดี 18:7; สุภาษิต 12:13

9*เยเรมีย์ 51:10; เยเรมีย์ 50:28

10*สดุดี 32:11; ฟีลิปปี 4:4

สดุดี 64:1-2 ดาวิดเข้ามาร้องทูล
ชีวิตของดาวิดเต็มด้วยการรบทั้งสงครามเต็มรูปแบบ และสงครามเย็นแบบว่ามีการซุ่มทำร้ายอยู่ไม่หยุดหย่อน จากสดุดี เราจะเห็นว่า นี่เป็นเหตุผลที่ดาวิดต้องพึ่งพระเจ้าเต็มร้อย เพราะท่านรู้ดีว่า ท่านไม่สามารถพึ่งมนุษย์ได้เลย รอบตัวของท่านเต็มด้วยการสมคบคิดที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ที ตรงนั้นที เมื่อทุกข์ใจท่านก็มาหาพระเจ้าแบบคนจนตรอกเสมอ

สดุดี 64:3-6 สิ่งที่ศัตรูลงมือทำ
ดาวิดทูลต่อพระเจ้าชัดเจนว่า การโจมตีของศัตรูนั้น เกิดขึ้นโดยคำพูดชั่ว คำของพวกเขานั้นทำลายได้ราวลูกธนูอาบยาพิษ และเราก็เห็นว่า ทุกวันนี้ การโจมตีของคนเราที่มีต่อกัน ไม่ได้เกิดจากอาวุธเท่านั้น แต่เกิดจากการให้ร้าย การไม่ยอมรับ การออกกฎหมายที่ริดรอนสิทธิต่างๆ ของผู้เชื่อ ในประเทศตะวันตกที่เราคิดว่าเขามีเสรีภาพกลับกลายเป็นการห้ามประกาศพระนามของพระเจ้าในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในโรงเรียน โรงพยาบาล ในที่ทำงาน และพวกเขาทำลายคนของพระเจ้า

สดุดี 64:7-8 พระเจ้าทรงเอาคืนให้
ตรงนี้ชัดเจนว่า ดาวิดไม่แก้แค้นเอง พระเจ้าตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของพระองค์ ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาแบบดาวิด ผู้เชื่อจึงเหมือนไม่ทำอะไรตอบโต้ แต่ที่จริงแล้ว การตอบโต้ต่อศัตรูของผู้เชื่อ พระเจ้าจะทรงทำเอง

สดุดี 64:9-10 ผลที่เกิดขึ้น
ผู้ที่ได้เห็นการตอบแทนของพระเจ้าจะเกิดความยำเกรง ผู้ที่หลบภัยในพระเจ้า และวางทั้งสิ้นไว้ให้พระองค์จะได้ชื่นชมในพระองค์