สดุดี 63 โหยหาพระเจ้ายิ่งนัก

ภาพโดยคุณ Diana Smykova จาก pexels.com

สดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยู่ในถิ่นกันดารยูดาห์
กระหายหาพระเจ้า
1 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
ข้าทุ่มเทใจแสวงหาพระองค์
จิตวิญญาณของข้าโหยหาพระองค์
ร่างกายของข้ากระหายหาพระองค์
ในแผ่นดินแห้งแล้ง กันดาร ในที่ซึ่งขาดน้ำ
2 ข้าเคยมองดูพระองค์ในพระวิหาร ได้เห็นฤทธิ์เดชและ
พระสิริตระการของพระองค์

สรรเสริญพระเจ้า
3เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้น ดีกว่าชีวิต
ริมฝีปากของข้าจะสรรเสริญพระองค์
4 ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าที่ยังมีชีวิต
ข้าจะยกมือขึ้นเมื่ออธิษฐานต่อพระองค์
5 จิตวิญญาณของข้าจะอิ่มราวกับได้รับอาหารอย่างบริบูรณ์
ปากของข้าจะกล่าวคำสรรเสริญพระองค์

ตามพระเจ้าติด ๆ
ข้าใคร่ครวญถึงพระองค์ขณะนอนอยู่บนเตียง
ข้าคำนึงถึงพระองค์ทุกยาม
7 เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยของข้า
ข้าจึงร้องเพลงภายใต้ร่มปีกของพระองค์
8 จิตวิญญาณของข้ายึดพระองค์ไว้อย่างมั่นคง
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ปกป้องข้าไว้

พระเจ้าทรงปกป้อง
9 เหล่าคนที่ตามล่าเอาชีวิตของข้านั้น จะถูกทำลาย
เขาจะร่วงลงไปยังที่ลึกของแผ่นดิน
10 พวกเขาจะถูกตามล่าชีวิตด้วยดาบ
ตกเป็นอาหารของหมาจิ้งจอก
11 แต่องค์กษัตริย์ยินดีในพระเจ้า
คนทั้งหลายที่ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ ส่วนปากของคนมุสาจะถูกปิด

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 143:6, 84:2,42:1-2

2* สดุดี 27:4, 105:4, 84:2-11

3*สดุดี 69:16, 51:15,30:5

4*สดุดี 104:33, 134:2, 28:2

5*สดุดี 36:7-9;อิสยาห์ 25:6

6* สดุดี 42:8, 149:5, 119:55

7*สดุดี 27:9, 61:4; 2 โครินธ์ 1:10

8* สดุดี 18:35, 94:18; อิสยาห์ 41:10

9* สดุดี 55:15, 40:14, 9:17

10*เอเสเคียล 35:5, เยเรมีย์ 18:21

11* เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13; อิสยาห์ 65:16

สดุดี 63:1-2 กระหายหาพระเจ้า ดาวิดเป็นเหมือนคนที่ขาดน้ำ กระหายจนจะขาดใจ ทั้งร่างกายและจิตใจต้องการพระเจ้าเป็นที่สุด ท่านคิดถึงวันที่เคยอยู่ในพระวิหาร เห็นความงาม ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า แต่มาในวันนี้ท่านกำลังกระเสือกกระสนเหมือนคนที่กำลังใกล้ตาย ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านน่าจะกำลังหนีจากอับซาโลม ลูกชายของท่าน (2 ซามูเอล 15-19) เพราะท่านกล่าวถึงตนเองในข้อ 11 ว่าองค์กษัตริย์ ท่านกล่าวถึงพระเจ้าว่า พระเจ้าของข้า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระเจ้าก็เป็นของท่าน เวลานี้ท่านเทใจทั้งหมดเพื่อแสวงหาพระองค์ ท่านไม่อาจอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้า

สดุดี 63:3-5 สรรเสริญพระเจ้า ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านจะได้สัมผัสกับพระเจ้า เพราะท่านว่าท่านอิ่มราวกับได้กินอาหารชั้นดีเกินพอ ท่านกล่าวว่าจะสรรเสริญพระองค์ซ้ำ ๆ ในทุกข้อ เมื่อได้สัมผัสพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือร้องสรรเสริญพระองค์. ยกมือขึ้นต่อพระองค์​บอกพระองค์ว่า ความรักของพระองค์ดีกว่าชีวิตมากนัก ดังนั้น ถึงจะตายไปก็ไม่เป็นไรเพราะความรักนั้นท่วมท้นแล้ว

สดุดี 63:6-8 ตามพระเจ้าติด ๆ ในยามยากลำบากครั้งนี้ ท่านไม่อาจจะหลับลงได้ ทั้งคืนท่านคิดถึงแต่พระเจ้า ดาวิดเป็นบุรุษที่ตามติดพระเจ้า วิญญาณของท่านจึงอิ่มด้วยพระองค์ ที่ท่านหมกมุ่นมีความคิดอยู่กับพระเจ้าไม่ห่างไปไหน เพราะพระองค์ทรงช่วยท่านเสมอ ทรงปกป้องท่านไว้ ดังนั้นท่านจึงจะยึดพระองค์ไว้แน่น พระคำอย่างนี้เหมาะกับทุกคนที่กำลังต้องเผชิญความยากลำบากที่ไม่อาจหนีได้
ทุกยามในที่นี้ เหมือนกับการสับเปลี่ยนยามของทหารที่เฝ้าเมืองตอนกลางคืน

สดุดี 63:9-11 พระเจ้าทรงปกป้อง ดาวิดมั่นใจว่าในที่สุดศัตรูจะถูกพระเจ้าจัดการ ในชีวิตจริงของเรามีศัตรูที่น่ากลัวอยู่ตลอดเวลา บางครั้งเรามองไม่เห็นจนกว่าจะเกิดวิกฤตขึ้น พี่น้องที่เชื่อในพระเจ้าในประเทศต่าง ๆ นั้น ถูกข่มเหงไม่หยุดหย่อน ถูกห้ามไม่ให้เชื่อ ถูกทำร้ายเมื่อรู้ว่าเป็นคนของพระเจ้า นี่เป็นเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดเราจึงต้องมีสดุดี พระวจนะที่บอกถึงความจริงของชีวิตชัดเจน บอกถึงว่าเราควรมองเหตุการณ์อย่างไร พึ่งพระเจ้าอย่างไร ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะทรงช่วยคนของพระองค์ ชีวิตของผู้เชื่อไม่ได้เป็นชีวิตง่าย ๆ แต่เป็นชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อเผชิญความยากลำบากจนชนะ