สดุดี 62 รอคอยพระองค์ผู้เดียว

ภาพจาก pexel.com โดย Philippe Donn

สดุดี 62
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด

รอคอยด้วยความมั่นใจ
1 จิตวิญญาณของข้า นิ่งสงบรอคอยพระเจ้าเพียงผู้เดียว
เพราะความรอดของข้ามาจากพระองค์
2 พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นศิลาและความรอดของข้า
ทรงเป็นป้อมอันมั่นคง ข้าจะไม่หวั่นเกรงสิ่งใด


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวิด
3 พวกเจ้าจะเข้ามารุมทำร้ายคน ๆ เดียวอย่างข้าอีกนานเท่าใด?
เจ้าทุกคนจะถูกสังหาร เหมือนกำแพงที่เอียง และรั้วที่โยกเยก
4 จริงสิ พวกเขาคิดจะดึงเหยื่อลงมาจากตำแหน่งที่มีเกียรติ
พวกเขาชอบการมุสา
ปากของเขาอวยพรแต่กลับแช่งอยู่ในใจ เซ ลาห์


เหตุการณ์ร้ายแค่ไหน พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาที่ลี้ภัย
5 จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย จงนิ่งสงบรอคอยพระเจ้าเพียงผู้เดียว เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้า
6 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้า
ทรงเป็นป้อมสูงของข้า ข้าจึงไม่หวาดผวา
7 ความรอด และเกียรติของข้านั้น อยู่กับพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นศิลามั่นคงและที่ลี้ภัยของข้า
8 โอ ประชาชนทั้งหลาย จงวางใจในพระเจ้าตลอดเวลา
จะเทใจของท่านต่อพระพักตร์พระองค์
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซ ลาห์

ความจริงเป็นอย่างนี้
9 จริงสิ คนที่ต่ำต้อย ก็เป็นเพียงลมหายใจ
คนสูงส่งก็เป็นแค่ภาพลวงตา เมื่อเอาไปชั่ง ก็ไม่มีน้ำหนัก
พวกเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจ
10 อย่าคิดพี่งการบีบบังคับ
อย่าหวังว่าจะได้ความสำเร็จจากการปล้น
แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากขึ้น ก็อย่างวางใจในความมั่งคั่ง
11อย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัส
และข้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วคือ
ฤทธิ์เดชเป็นของพระเจ้า!
12 ข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงเต็มด้วยความรักมั่นคง และพระองค์ทรงตอบแทนทุกคนตามการกระทำของเขา

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 33:20; เพลงคร่ำครวญ 3:25;  ยากอบ 5:7

2* สดุดี 18:2; 2 โครินธ์ 4:8-9; อิสยาห์ 26:4

3*เยเรมีย์ 4:14; สุภาษิต 1:22; สดุดี 140:2

4*สดุดี 28:3; 55:21; 5:9

5* มีคาห์ 7:7; สดุดี 27:13-14; 42:11

6* สดุดี 62:2; 16:8; อิสยาห์ 45:17

7*สดุดี 3:3; เยเรมีย์ 3:23; กาลาเทีย 6:14

8*ฟีลิปปี 4:6; เพลงคร่ำครวญ 2:19 ; 1 ซามูเอล 1:15

9*สดุดี 39:5; 118:9; อิสยาห์ 40:15,17

10*1 ทิโมธี 6:17; เยเรมีย์ 17:11; สดุดี 52:7

11* วิวรณ์ 19:1; โยบ 33:14; อิสยาห์ 26:4

12* มัทธิว 16:27; สดุดี103:8; โยบ 34:11; โรม2:6

สดุดี 62:1-2 รอคอยด้วยความมั่นใจ
เวลานี้ ศัตรูกำลังคบคิดกัน พยายามที่จะถอดกษัตริย์ดาวิดออกจากบัลลังก์ ถึงเป็นกษัตริย์ แต่ถ้ามีศัตรูห้อมล้อมอยู่ และไม่รู้เลยว่าในบรรดาคนใกล้ชิดนั้น คนไหนเป็นหนอนบ่อนไส้ ทำให้เหตุการณ์น่าหวาดหวั่นยิ่งขึ้น ตอนนี้ สิ่งที่ท่านทำไม่ใช่การโวยวาย ไม่ใช่การตามหาตัวการ ท่านกลับหันมานิ่งสงบกับพระเจ้า นี่เป็นจุดแรกของการโต้กลับของท่าน
ท่านแจ้งว่า พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเป็นศิลาที่ลี้ภัย เป็นความรอดของท่าน ไม่ใช่ทหารใกล้ตัวผู้ภักดีเสียด้วยซ้ำ ท่านย้ำกับตัวเองว่า จะไม่หวั่นเกรงสิ่งใด
สดุดี 62:3-4 พระคำข้อนี้ แปลกที่มีการแปลแตกต่างกันไปมาก ในฉบับเดิมภาษาฮีบรู แปลตามที่มีข้างบนนี้ บางเล่มแปลว่า เจ้าทุกคนที่เป็นฆาตกรอันตรายราวกับกำแพงที่เอียงเหมือนรั้วที่โยกเยก
บางเล่มว่า เจ้าทั้งหมดจะโค่นล้มเขาที่เหมือนกำแพงเอียงและรั้วที่โยกเยกนี้หรือ จะอย่างไรก็ตาม เราจะพบว่าข้อสี่สรุปให้ว่า ศัตรูของดาวิดเป็นพวกปากปราศรัย ใจเชือดคอ
สดุดี 62: 5-8 เหตุการณ์ร้ายแค่ไหน พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาที่ลี้ภัย
ดาวิดได้ย้ำความเชื่อมั่นคงในข้อ 1-2 อีกครั้ง ท่านบอกประชาชนของท่านว่า พระเจ้าคือผู้ใด และท่านก็ได้ชักชวนให้ทุกคนวางใจในพระองค์ตลอดเวลา ทั้งวางใจ และเทใจ คือการอธิษฐานอย่างทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยกู้
สดุดี 62:9-12 ความจริงเป็นอย่างนี้
ดาวิดได้มองเห็นสภาพแท้จริงของมนุษย์ว่า เป็นเช่นใด พวกเขาแม้จะดูน่าเกรงขามขนาดไหน แต่ก็เหมือนลมหายใจเบามาก พวกเขาวางใจในความเก่งกล้าสามารถของตัวเอง แต่หารู้ไม่ว่า ความจริงคือ ฤทธิ์เดชเป็นของพระเจ้า และพระองค์จะทรงตอบแทนทุกคนอย่างแน่นอน ทำอะไรไว้จะได้อย่างที่ทำ