การทรงสร้างวันที่ห้า แพลงก์ตอน

ขอแนะนำคลิปสอนการทรงสร้างของพระเจ้าให้กับเด็ก อนุบาลสาม ประถมต้น โดยเราจะเข้าไปศึกษาสัตว์ พืช และสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นรายละเอียด คลิปนี้จะออกประมาณสัปดาห์ละครั้ง
เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเจ้าของเขาทรงเป็นพระผู้สร้างที่ปราชญ์เปรี่อง และเด็กมีความรู้รอบในสิ่งที่เขาเห็นรอบตัว เข้าใจกฎธรรมชาติที่พระเจ้าทรงวางไว้ เขาจะภูมิใจในพระองค์ และติดตามพระองค์ไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่
ขอฝากให้พี่น้องแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ที่มีลูกเล็ก ๆ ด้วย เชื่อว่าจะได้ประโยชน์มาก
เพราะเป็นการเรียนรู้พระเจ้า พระคำ ดนตรี ศิลปะ ไปพร้อม ๆ กัน