สดุดี 26 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรวจสอบและทรงไถ่

สดุดีของดาวิด

ขอพระเจ้าทรงตัดสิน ตรวจสอบชีวิต
1 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพระองค์​
เพราะข้าดำเนินชีวิตในความเที่ยงตรง
ข้าวางใจในองค์พระยาห์เวห์ ข้าจึงไม่หวั่นไหว
2 โอ พระยาห์เวห์​ ขอทรงตรวจสอบข้า และพิสูจน์ข้า
ขอทรงทดสอบความคิดและจิตใจส่วนลึกของข้า
3 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ตรงหน้าข้า
และข้าได้เดินในความจริงของพระองค์
ยืนยันว่าไม่คบคนชั่ว
4 ข้าไม่นั่งกับหมู่คนหลอกลวง
จะไม่เดินคู่ไปกับคนหน้าไหว้หลังหลอก
5 ข้าเกลียดชังชุมนุมคนทำชั่ว
และจะไม่นั่งกับคนโหดร้าย
ข้ารักพระนิเวศของพระเจ้า
6 ข้าจะล้างมือแสดงความบริสุทธิ์
และเดินรอบแท่นบูชาของพระองค์ โอ พระยาห์เวห์
7 เพื่อจะเปล่งเสียงขึ้นขอบคุณพระองค์
และเล่าถึงราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์
8 โอ พระยาห์เวห์ ข้ารักพระนิเวศของพระองค์
และสถานที่ซึ่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏอยู่
อธิษฐานขอความรอดพ้น
9 ขออย่าทรงลากวิญญาณของข้าไปพร้อมกับคนบาป
หรือปลิดชีวิตของข้าไปพร้อมกับคนที่กระหายเลือด
10 คนที่มือเป็นแผนชั่วร้าย และมือขวาเต็มด้วยสินบน
11 แต่สำหรับข้า ข้าจะเดินในความเที่ยงตรง
ขอทรงไถ่ข้าและทรงเมตตาข้าด้วย
มั่นใจในพระยาห์เวห์
12 เท้าของข้ายืนมั่นคงอยู่บนพื้นราบ
ข้าจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
ในที่ประชุมใหญ่

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 7:8, 2 พงศ์กษัตริย์ 20:3, สุภาษิต 20:7, สดุดี 13:5, 28:7

2* สดุดี 17:3, 139:23

3* 2 พงศ์กษัตริย์ 20:3, สดุดี 86:11

4* สดุดี 1:1, เยเรมีย์ 15:17

5* สดุดี 31:6, 139:21, 101:3-8

6* สดุดี 43:4, อพยพ 30:19-20

7* สดุดี 9:1, 145:5

8* สดุดี 27:4,84:1-4, 10

9* วิวรณ์ 22:14-15, สดุดี 139:19

10* ฉธบ. 16:19, สดุดี 52:2, 1 ซามูเอล 8:3

11* สดุดี 26:1, 1 เปโตร 1:18-19

12* สดุดี 40:2, 27:11

อธิบายเพิ่มเติม สดุดี 26

สดุดี 26:1-3
สดุดี 26-28 เป็นสดุดีที่เราจะเห็นว่า กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงการได้ชมความงามของพระนิเวศอย่างชัดเจน ข้อ 1-3 ท่านได้ทูลขอพระเจ้าทรงแก้ต่างให้ เหมือนว่ามีคนมากล่าวโทษท่าน ท่านได้บอกความในใจชัดเจนว่า จะไม่หวั่นไหว หรือจะไม่สะดุดล้มเพราะวางใจพระเจ้าจริง ๆ ท่านรู้ว่า พระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่เพียงใด ท่านจึงมั่นคงได้ไม่ว่าศัตรูจะมาไม้ไหน ในชีวิตของเราก็เช่นกัน อย่าให้ได้มีใครมากล่าวหาความผิดของเราได้ หากเรามีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจริง ๆ พระองค์ทรงตรวจสอบเราอยู่แล้วทุก ๆ วัน
คำทูลขอของท่านนั้น กล้ามาก ขอให้พระเจ้าทรงตรวจสอบทุกซอกมุมของหัวใจ เรารู้อยู่ว่าใจของเรานั้น เป็นตัวหลอกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงตรวจสอบ เราจะเจ็บ จำ และตามด้วยการกลับใจ ..

สดุดี 26:4-5
ที่กษัตริย์ดาวิดมั่นใจให้พระเจ้าทรงตรวจสอบ เพราะท่านไม่ได้คบคนชั่ว ไม่ได้ยอมให้คนชั่วมาเป็นที่ปรึกษาในการปกครอง ในชีวิตของท่าน.. ท่านไม่อยู่ในหมู่คนที่หน้าไหว้หลังหลอก คนชั่วร้าย คนที่กินสินบน เหล่านั้นไม่มีทางที่จะได้มีส่วนใด ๆ ในอาณาจักรที่ท่านปกครองอยู่เลย

สดุดี 26:6-8
ยิ่งกว่านั้น ท่านรักพระนิเวศของพระเจ้าสุดหัวใจ ที่ ๆ คนของพระองค์มารวมตัวนมัสการพระองค์
ณ ที่นั่น พระสิริของพระเจ้าปรากฏอย่างชัดเจน บางทีเราไม่เข้าใจว่า แม้ในคริสตจักรเล็ก ๆ ที่มีแต่คนชราที่ซื่อตรงต่อพระเจ้ามานมัสการด้วยกัน คือ พระสิริอันงดงามของพระเจ้าฉายแสงในที่เล็ก ๆ นั้น

สดุดี 26:9-11
แล้วกษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานขอความรอดจากพระเจ้า ขอพระเจ้าอย่าทรงกริ้วและปลิดชีวิตของท่านไปพร้อม ๆ กับคนบาปชั่ว ท่านขอให้พระเจ้าเว้นท่านไว้จากหายนะ และท่านก็ทูลขอให้พระเจ้าทรงกู้จากการโจมตีของคนชั่วอีกครั้ง

สดุดี 26:12
แสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ได้ยืนอยู่ในที่ ๆ มั่นคง นั่นคือบนพันธสัญญาของพระเจ้าที่ซื่อตรง ท่านสัญญาว่าจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในที่ประชุมใหญ่ เชื่อว่า นั่นคือการที่ ท่านได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับประชาชนของพระองค์ ใช่แล้วท่านจะนมัสการพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีชัยชนะในที่ ๆ คนรวมกันมากมาย