ลูกา 12 ไม่กังวลต่อไป

ระวังหน้ากาก

เกรงกลัวพระเจ้ากว่าใคร ๆ

ยอมรับพระคริสต์ต่อหน้าใคร ๆ

อุปมาเศรษฐีที่ใจมืด

อย่ากังวล

คนรับใช้ที่ดีและเลว

พระเยซูนำความแตกแยก?

สังเกตการณ์ล่วงหน้า

ตกลงกันเสียก่อน