ยากอบ 4 เชื่อต้องลงมือ

หลายประเด็น เร่าร้อน ไม่ขอ ขอผิด ไม่ได้ ต่อสู้กัน

ความถ่อมใจช่วยได้หลายอย่าง

อย่าตัดสินพี่น้อง

อย่าคุยโวถึงอนาคต