สดุดี 57 ขอให้พระสิริเต็มทั่วแผ่นดิน

วันนี้ ฟ้าสวยมาก

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนอง “โปรดอย่าทำลาย” บทมิคทาม
ของดาวิดยามที่ท่านอยู่ในถ้ำช่วงที่หลบหนีกษัตริย์ซาอูล

จิตใจที่วางใจพระเจ้า
1 ขอทรงเมตตาต่อข้า โอพระเจ้า ขอทรงเมตตาต่อข้า
เพราะวิญญาณจิตของข้าลี้ภัยในพระองค์
ข้าพึ่งพักพิงใต้ร่มเงาแห่งปีกของพระองค์
จนกว่าหายนะจะพัดผ่านพ้นไป
2 ข้าร้องทูลเสียงดังต่อองค์พระเจ้าสูงสุด
ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำตามพระประสงค์เพื่อข้าจนสำเร็จ
3 พระองค์จะทรงส่งความช่วยเหลือมาจากสวรรค์ และช่วยกู้ข้า
จะทรงทำให้คนที่ตั้งใจกลืนข้าต้องอับอายยิ่ง เซ ลาห์
พระเจ้าจะทรงส่งความรักมั่นคง
และความซื่อตรงของพระองค์ลงมา

เมื่ออยู่ท่ามกลางสิงห์
4 วิญญาณจิตของข้าอยู่ท่ามกลางสิงห์
ข้านอนอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าดุร้าย
คือบุตรหลานของมนุษย์ที่มีฟันเป็นหอก
และลูกธนู ที่มีลิ้นเป็นดาบคมกริบ
5 โอพระเจ้า ขอทรงได้รับการยกย่องอย่างสูง เหนือฟ้าสวรรค์
ขอให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์คลุมเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

กับดักของศัตรู
6  พวกเขาวางตาข่ายดักเท้าของข้า
วิญญาณจิตของข้าน้อมลง
พวกเขาขุดหลุมพรางตามทางของข้า
แต่พวกเขาก็ตกลงไปในหลุมนั้นเอง เซ ลาห์

คำสรรเสริญจากใจที่มั่นคง
7 ใจของข้ามั่นคง โอ้พระเจ้า ใจของข้ามั่นคง
ข้าจะร้องเพลง และสรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลง
8 จงตื่นขึ้น ศักดิ์ศรีของข้า
จงตื่นขึ้น พิณสิบสายและพิณเล็ก ข้าจะปลุกรุ่งอรุณ
9 โอ พระผู้เป็นเจ้า ข้าจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์
ท่ามกลางประชาชน
ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
10 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นสูงถึงสวรรค์
ความซื่อตรงของพระองค์สูงถึงเมฆ
11โอพระเจ้าข้า
 ขอพระองค์ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูง เหนือฟ้าสวรรค์
ขอให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 91:4; 36:7; 17:7-8

2* สดุดี 138:8; ฟีลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:21

3* สดุดี 40:11; 43:3; 144:5-7

4*สดุดี 58:6; 55:21; สุภาษิต 30:4

5*สดุดี 72:19; ฮาบากุ 2:14; อิสยาห์ 6:3

6* มีคาห์ 7:2; สดุดี 145:14; 35:7-8

7* สดุดี57:7; 112:7; เอเฟซัส 5:20

8* สดุดี 16:9; 30:12; กิจการ 2:26

9* สดุดี 138:1; 96:3; 22:22-23

10* สดุดี 108:4; 103:11; 36:5

11* วิวรณ์ 5:3-4 ; สดุดี 8:1,9

สดุดี 57: 1-3 จิตใจที่วางใจพระเจ้า
เหนื่อยมาก ชอกช้ำใจ และโดดเดี่ยว ดาวิดหนีจากซาอูลเข้าไปในถ้ำ ท่านเกือบตายหลายครั้ง (สดุดี 56) ตอนนี้ท่านอยู่คนเดียวในถ้ำร้องขอพระเมตตาของพระเจ้าซ้ำ ๆ ขออยู่ใต้พระเจ้าจนกว่าภัยต่าง ๆ จะเคลื่อนไปจากท่าน
ในข้อสองนั้น บอกชัดถึงความเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งสำเร็จตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยว่า ดาวิดรู้ว่า พระเจ้าจะให้ท่านปกครองอิสราเอล แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้คือ ความน่ากลัว ท่านมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงความช่วยเหลือมาจากสวรรค์ คิดว่าตอนนี้ดาวิดน่าจะหมายถึงทูตสวรรค์ของพระเจ้า

สดุดี 57:4-5 เมื่ออยู่ท่ามกลางสิงห์
ดาวิดมองศัตรูเหล่านี้เหมือนสัตว์ป่า ที่ไม่มีเหตุผล มีแต่ความโหดร้าย น่ากลัว คำพูดทั้งเชือดเฉือนและสร้างความเกลียดชัง แต่ขณะที่ท่านกำลังคิดถึงศัตรู ใจก็กลับหวนไปหาพระเจ้า และยกย่องพระเจ้า ขอให้พระสิริของพระองค์เต็มโลก ปัญหาอยู่ข้างหน้า แต่ดาวิดกลับมองข้ามไปหาพระเจ้าได้

สดุดี 57:6. กับดักของศัตรู
ศัตรูพยายามวางกับดัก แต่ท่านหนีได้ และศัตรูก็ตกลงไปเอง ทำร้ายตัวเอง นี่เป็นการของพระเจ้าที่ทรงทำเพื่อดาวิด ท่านคงเห็นภาพนั้นจริง จึงได้บันทึกไว้ตรงนี้

สดุดี 57:7-11 คำสรรเสริญจากใจที่มั่นคง
จากนั้น ความคิดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จบลง กลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้าอย่างสูงสุด ท่านมั่นใจว่า จิตใจของท่านมั่นคงในพระเจ้า มั่นคงจริง ๆ
ท่านมั่นใจว่า ในเช้าวันต่อมา ท่านจะสรรเสริญพระเจ้าแต่เช้าตรู่ จะร้องเพลงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น จะร้องเพลงถวายพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในถ้ำนั้นอย่างโดดเดี่ยว ท่านมองเห็นว่า จะได้สรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าประชาชาติทั้งหลายทั้งนี้ เป็นเพราะความรักมั่นคงและความซื่อตรงของพระเจ้านั้น สูงมาก เยอะมาก ไกลมาก และใกล้มาก สดุดีบทนี้ทรงคุณค่านัก เพราะสอนเราให้มองในที่ ๆ ควรจะมอง

สดุดี 31 คำอธิษฐาน และคำสรรเสริญพระเจ้า

ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
คำร้องทูลของดาวิด
1 โอ พระยาห์เวห์ ข้าลี้ภัยในพระองค์
ขออย่าทรงให้ข้าต้องอับอาย
ขอทรงช่วยกู้ข้าในความเที่ยงธรรมของพระองค์
2 ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าด้วย ขอทรงรีบมาช่วยกู้
ขอทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้า
เป็นป้อมปราการที่ช่วยให้รอด
3 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาและที่กำบังของข้า
ขอทรงนำทางและจูงข้าไป เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
4 ขอทรงฉุดข้าออกจากตาข่าย ที่พวกเขาแอบไว้เพื่อดักข้า
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้า

ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า
5 ข้าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงไถ่ข้า
โอ พระยาห์เวห์ องค์พระเจ้าแห่งความจริง
6 ข้าชังคนเหล่านั้นที่เชื่อในคำมุสาอันไร้ค่า
แต่ข้าวางใจในพระยาห์เวห์
7 ข้าจะยินดีและชื่นชมในความรักมั่นคงของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเห็นความยากเข็ญของข้า
พระองค์ทรงทราบความทุกข์ร้อนในจิตวิญญาณ
8 และพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตข้าอยู่ในเงื้อมมือศัตรู
พระองค์ทรงวางเท้าของข้าไว้ในที่กว้างขวาง

ความเจ็บปวดของดาวิด
9 ขอทรงพระเมตตาต่อข้า
โอ พระยาห์เวห์ เพราะข้าทุกข์ใจนัก
ดวงตาของข้าชอกช้ำจากความโศกเศร้า
รวมไปถึงจิตวิญญาณและร่างกายของข้าด้วย
10 เพราะเวลาในชีวิตของข้า ใช้ไปกับความทุกข์โศก
ปีเดือนผ่านไปด้วยการถอนหายใจ
ข้าหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะความบาปของข้า
กระดูกของข้าก็แห้งกร่อนไป
11 ข้ากลายเป็นที่ตำหนิติเตียนเพราะเหล่าศัตรูของข้า
โดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านของข้า
ข้าเป็นที่หวาดหวั่นของคนใกล้ชิด
เมื่อคนเห็นข้าตามทาง พวกเขาก็วิ่งหนีไป
12 ผู้คนลืมข้าไป ราวกับคนที่ตายไปแล้ว
ข้ากลายเป็นเหมือนภาชนะที่แตกหัก
13 เพราะข้าได้ยินเสียงกระซิบถึงความน่ากลัวรอบด้าน
ขณะที่พวกเขาสมคบคิดต่อต้านข้า
ขณะที่พวกเขาวางแผนจะเอาชีวิตข้า

ในความทุกข์ยาก ดาวิดวางใจในพระเจ้า
14 แต่ข้าวางใจในพระองค์ โอ พระยาห์เวห์
ข้ากล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า”
15 เวลาของข้าก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ขอทรงช่วยข้าจากเงื้อมมือของเหล่าศัตรูและคนที่มาข่มเหง
16 ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ฉายแสง
ลงมายังผู้รับใช้ของพระองค์
ขอทรงช่วยข้าในความรักมั่นคงของพระองค์
17 โอ พระยาห์เวห์ ขออย่าให้ข้าต้องละอายใจ
เพราะข้าร้องเรียกหาพระองค์
ขอทรงให้ศัตรูอับอาย ให้พวกเขาสยบนิ่งอยู่ในแดนตาย
18 ขอให้ปากที่พูดเท็จต้องเงียบไป
ปากที่กล่าวคำอหังการต่อต้านผู้ที่เที่ยงธรรม
ด้วยความก้าวร้าวและคำดูหมิ่น

ดาวิดรับว่าพระเจ้าทรงดียิ่งนัก
19 โอ ความดีของพระองค์นั้นมีมากเหลือล้นเพียงใด
พระองค์ทรงสะสมความดีนั้นไว้เพื่อคนที่ยำเกรงพระองค์
และเป็นความดีที่ทรงทำแก่คนที่ลี้ภัยในพระองค์
ต่อหน้าต่อตาลูกหลานของมนุษย์
20 พระองค์ทรงซ่อนเขาในที่ลี้ลับ ณ เบื้องพระพักตร์
ให้พ้นจากแผนการร้ายของมนุษย์
พระองค์ทรงเก็บพวกเขาไว้ใต้ร่มเพิงที่ประทับ
ให้พ้นจากลิ้นที่ชั่ว
21 ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
เพราะพระองค์ทรงแสดงความรักมั่นคงแก่ข้าอย่างน่าพิศวง
เมื่อข้าอยู่ในเมืองที่ถูกล้อม
22 ข้ากล่าวออกมาเมื่อตกใจว่า
“ข้าถูกตัดออกจากสายพระเนตรของพระองค์”
แต่พระองค์ทรงยินเสียงร้องทูลขอพระเมตตา
เมื่อข้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

ชักชวนให้คนของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์
23 จงรักพระยาห์เวห์ ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์
พระยาห์เวห์ทรงปกปักรักษาผู้จงรักภักดี
แต่ทรงตอบสนองคนหยิ่งยโสอย่างเต็มขนาด
24 จงกล้าหาญ และพระองค์จะทรงเพิ่มพลังใจ
ทุกคนที่มีความหวังในองค์พระยาห์เวห์ !

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 5:8, 7:1, โรม 10:11

2* สดุดี 17:6, 18:2, 71:2

3* สดุดี 143:10-11, ยอห์น 16:13

4* สดุดี 25:15, 140:5, 2 ทิโมธี 2:26

5* ลูกา 23:46, ทิตัส 2:14,

6* โยนาห์ 2:8, สดุดี 24:4

7* อิสยาห์ 63:9, 49:13, สดุดี 119;153

8* ฉธบ. 32:30,โยบ 36:16,สดุดี 18:19

9* สดุดี 6:7, 88:9, เพลงคร่ำครวญ 5:17

10* สดุดี 88:15, 38:3, โรม 9:2

11*สดุดี 38:11,88:8, 88:18

12*โรม 9:21-22, อิสยาห์ 38:11-12, 30:14

13* เยเรมีย์ 20:10, เพลงคร่ำครวญ​ 2:22

14* สดุดี 56:3-4 140:6, 16:1-2

15* ยอห์น 17:1, โยบ 24:1

16* สดุดี 4:6, 80:3, โรม 9:15

17* สดุดี 25:2-3, เยเรมีย์ 20:11

18* ยูดา 1:15, สดุดี 94:4, 1 ซามูเอล 2:3

19* 1 โครินธ์ 2:9, อิสยาห์ 64:4,

20* สดุดี 27:5, 32:7,ยากอบ 4:6

21* สดุดี 17:7

22* เอเสเคียล 37:11, สดุดี 6:9

23* สดุดี 97:10, 34:9

24* สดุดี 27:14, 146:5

คำอธิบายเพิ่มเติม

สดุดี 31:1-4. คำร้องทูลของดาวิด
ถ้าเราเริ่มอ่านสดุดีบทนี้จากข้อ 9-13 ก่อน เราก็จะเข้าใจสภาพจิตใจของดาวิดในเวลานั้น ท่านเจอความทุกข์ใจ แต่ท่านก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่า ขอลี้ภัย ขอพระเจ้าทรงฟัง ขอทรงช่วยกู้เร็ว ๆ ขอพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย ขอทรงกำบังไว้ ขอทรงนำทางและจูงไป ขอฉุดจากตาข่าย…. เรียกได้ว่าท่านระดมทูลขอแบบไม่ต้องนับเลยว่า ขออะไรบ้าง เพราะทุกข์ใจยิ่งนัก

สดุดี 31: 5-8. ดาวิดมั่นใจในพระเจ้า
การฝากจิตวิญญาณไว้กับพระเจ้านั้น คือ ทิ้งทั้งชีวิตให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแห่งความจริง …
กษัตริย์ดาวิดรู้ดีว่า การต่อสู้กับศัตรูไม่ใช่แค่ทางกายเท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้กับการใส่ร้าย คำมุสาที่โหมกระหน่ำเข้ามา
ข้อเจ็ด ในความยากเข็ญ ดาวิดมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างในหัวใจของท่าน
คำขอที่ให้พระเจ้าทรงวางไว้ในที่กว้างขวางจำเป็นมาก เพราะถ้าติดกับ จนมุมอยู่ก็จะหนีไปยาก ตั้งตัวยาก แต่ขอให้พระเจ้าทรงวางไว้ในที่กว้าง คือที่ ๆ มีทั้งความมั่นคงและปลอดภัยใต้พระเจ้า ไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือศัตรู!

สดุดี  9-13 ความเจ็บปวดของดาวิด
ดูสภาพของดาวิดในห้าข้อนี้ อ่านซ้ำไปมาจะเห็นว่า เป็นชีวิตที่ทรมานจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ดาวิดเป็นผู้กล้าในสายตาของเรา ท่านสู้กับยักษ์ใหญ่ที่ตัวโตกว่ามากมายอย่างไม่กลัว ก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับผู้รักษาความสงบให้กับประชาชนที่เดือดร้อน เมื่อเราอ่านตอนนี้เราจึงเข้าใจว่า ในความเป็นวีรบุรุษ ไม่ได้หมายความว่า กล้าหาญ ชนะเสมอไป แต่ความทุกข์นั้นท่วมท้นมากมายไม่มีใครเข้าใจจริง ๆ ดาวิดจึงต้องการพระเจ้ามากเหลือเกิน
ในช่วงเวลาของชีวิตเราก็ตกอยู่ในสภาพนี้ได้เหมือนกัน. แต่…ท่านทำอย่างไรจึงพ้นสภาพนี้ได้?

สดุดี 31:14-18. ในความทุกข์ยาก ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ข้อความตอนนี้ แตกต่างจากก่อนหน้า ดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า และเวลาของชีวิตที่มีไม่มากนั้น ก็อยู่ในการลิขิตของพระเจ้า และชีวิตก็จะไม่เป็นเหมือนข้อ 10 ที่เวลาเสียไปกับความเศร้าโศก พระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากศัตรู ท่านขอให้แสงจากพระเจ้ามายังใบหน้าของท่าน คือขอความโปรดปรานและความดีของพระเจ้ามาปรากฏในชีวิตของท่าน
หากเราเชื่อว่าเวลาของเราอยู่ในพระเจ้าแล้ว ความกังวลมากมายในชีวิตจะลดลงไปเพราะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลเหมือนอย่างคนในโลกที่ไม่มีพระเจ้า

สดุดี 31:19-22 ดาวิดรับว่าพระเจ้าทรงดียิ่งนัก
ตอนจบเพลงนี้ ดาวิดคนเดิมในข้อ 9-13 ก็เปลี่ยนไป ท่านยอมรับว่า พระเจ้าทรงดีเหลือเกิน ความดีของพระองค์มีเป็นคลังสะสมไว้ให้คนที่ยำเกรงพระองค์ แม้มนุษย์จะมีแผนทำลายท่าน แต่ก็ไม่มีใครอาจแตะต้องชีวิตได้เพราะพระเจ้าทรงซ่อนท่านไว้ในที่ลี้ลับในที่ประทับของพระองค์ ตรงนี้กล่าวอีกแล้วถึงลิ้นที่ใส่ร้าย ดูเหมือนว่า เป็นศึกหนักสำหรับดาวิดเลยทีเดียว
แม้ว่าดาวิดอยู่ท่ามกลางการถูกโอบล้อม แต่พระเจ้าทรงมีวิธีที่จะให้ท่านปลอดภัย
เราอย่าลืมทูลขอพระเจ้าให้ปลอดภัยจากการโอบล้อมของศัตรูในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
บางครั้งดาวิดรู้สึกเหมือนหมดหวัง กล่าวว่าถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่ทันทีท่านก็กลับมา และรู้ว่าเมื่อร้องทูล. พระเจ้าจะทรงฟัง

สดุดี 31:23-24. ชักชวนให้คนของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์
เมื่อเราได้ประสบการณ์จากพระเจ้าอย่างเช่นดาวิด ก็อย่าเก็บไว้คนเดียว ให้ชักชวนคนอื่นรักพระเจ้าด้วย ก่อนหน้านี้เขามองตัวเอง แต่มาตอนนี้เขามองไปที่ประชาชนทั้งหลาย และในฐานะกษัตริย์ก็ชวนให้คนเหล่านั้นได้รักพระเจ้า เหตุว่าพระเจ้าทรงรักษาคนที่เที่ยงธรรมไว้ พระเจ้าจะทรงให้กำลัง ดังนั้นทุกคนควรที่จะกล้าหาญไม่หยุดเลย