สดุดี 49 ชีวิตและความตายของมนุษย์

ภาพถ่ายโดยคุณ Brett Sayles จาก www.pexel.com

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของลูกหลานโคราห์
ผู้เขียนเรียกผู้คนให้มาฟังปัญญา

1  จงฟัง ชนชาติต่าง ๆ
จงเอียงหูเข้ามา เหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก
2  ทั้งคนต่ำต้อย และคนที่เป็นใหญ่.
ทั้งคนรวยและคนยากจนให้ฟังไปพร้อม ๆ กัน
3 ปากของข้าจะกล่าวสติปัญญา
คำตรึกตรองของใจข้าคือความเข้าใจ
4 ข้าจะคอยเอียงหูฟังสุภาษิต
ข้าจะไขปริศนาด้วยท่วงทำนองของพิณ

ค่าไถ่ชีวิต ราคาเท่าไร?
5 เหตุใดข้าจึงจะต้องกลัวในเวลายากลำบาก
เมื่อความบาปของคนที่โกงข้านั้น อยู่ล้อมรอบข้า
6 คนที่วางใจในความมั่งคั่ง
และโอ้อวดถึงความร่ำรวยที่ล้นเหลือ
7 ความจริงคือ ไม่มีใครสามารถไถ่ชีวิตใครได้
หรือถวายค่าของชีวิตเขาแด่พระเจ้า
8  เพราะค่าไถ่ของชีวิตเขานั้นสูงมาก
และไม่สามารถจ่ายได้เลย …​
9  เพื่อที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดไป
และไม่ต้องเจอกับหลุมศพ

ทรัพย์สินกำจัดความตายไม่ได้
10 เพราะเขาเห็นว่า แม้คนมีปัญญาก็ตาย
ทั้งคนโง่ และคนเขลาต่างก็สิ้นไป
และทิ้งทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่น
11 ความคิดในใจ (หลุมศพ)เป็นบ้านของเขาตลอดไป
เป็นที่อาศัยจนหลายชั่วอายุคน
ถึงแม้เขาเรียกแผ่นดินนั้น เป็นชื่อของเขาเอง
12 มนุษย์ในความภูมิฐานของเขาก็ยังไม่คงอยู่
เขาเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ต้องพินาศไป

จะไปไหนดี?
13 นี่เป็นทางของคนที่มีความมั่นใจแบบโง่ ๆ
เป็นจุดจบของคนที่หลงในความร่ำรวยของตนเอง
เซ ลาห์
14 พวกเขาถูกกำหนดให้ลงไปในแดนคนตายเหมือนกับแกะ
ผู้เลี้ยงของพวกเขาคือความตาย
และคนที่เที่ยงธรรมจะปกครองเหนือเขาในเวลาเช้า
ร่างของเขาจะถูกผลาญในแดนคนตาย ไม่มีที่ ๆจะอาศัย
15  แต่พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตของข้าจากอำนาจแดนคนตาย
เพราะพระองค์จะทรงรับข้าไว้ เซลาห์

คำเตือนคนมั่งคั่งให้คิดได้ก่อนสายไป
16  อย่ากลัวเมื่อคนหนึ่งมั่งคั่งขึ้นมา
เมื่อบ้านของเขาใหญ่โตหรูหราขึ้นมา
17  เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม่ได้เอาอะไรไปด้วย
ความโอ่อ่าของเขาจะไม่ตามเขาลงไป
18  เพราะถึงแม้ว่าเขาคิดว่า ตัวเองได้รับพรตอนที่มีชีวิตอยู่
และได้รับคำยกย่องเมื่อทำสิ่งดีเพื่อตัวเอง
19 วิญญาณของเขาจะเข้าไปรวมกับบรรพบุรุษ
ซึ่งไม่มีใครจะได้เห็นแสงสว่างอีกเลย
20 มนุษย์ในความภูมิฐานของเขาแต่ไม่มีความเข้าใจ
ก็เป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ต้องพินาศไป

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 78:1; วิวรณ์ 2:17; 2:7

2* ยากอบ 2:1-7; 1:9-11; วิวรณ์ 6:15-17

3* มัทธิว 12:35; สุภาษิต 22:20-21

4*สดุดี 78:2 ; มัทธิว 13:35; สุภาษิต 1:6

5*โรม 8:33-34; กิจการ 27:24; อาโมส 5:13

6* 1 ทิโมธี 6:17; เยเรมีย์ 9:23; สดุดี 52:7

7*มัทธิว 16:26; 20:28; 1 เปโตร 1:18

8* มัทธิว 16:26; โยบ 36:18-19

9* สดุดี 89:48; 16:10; กิจการ 13:35-37

10* ลูกา 12:20; สดุดี 39:6; ฮีบรู 9:27

11*ปฐมกาล 4:17; สดุดี 64:6; 5:9

12* ปัญญาจารย์ 3:18-21; สดุดี 49:20; 39:5

13* ลูกา 12:20; 16:27-28; 1 โครินธิ์. 3:19

14*มาลาคี 4:3; 1 โครินธ์ 6:2

15* โฮเชยา 13:14; สดุดี 73:24; 56:13

16* สดุดี 37:7; 49:5

17* 1 ทิโมธี 6:7; ลูกา 16:24

18*เฉลยธรรมบัญญัติ 29:19; ลูกา 12:19

19* โยบ 33:30

20* ปัญญาจารย์ 3:19

สดุดี 49:1-2 ผู้เขียนเรียกผู้คนให้มาฟังปัญญา
ผู้เขียนได้เชิญชวนทุกคนให้เข้ามาฟังท่านกล่าวคำแห่งปัญญา ซึ่งเนื้อหาของสดุดีบทนี้เตือนสติให้ทุกคนรู้ว่า เป็นมนุษย์ก็จะต้องตาย ท่านเตือนคนที่มั่งคั่งโดยตรง และไม่ได้พูดถึงอิสราเอลโดยเฉพาะแต่กำลังพูดกับคนทั่ว ๆ ไป เป็นสดุดีที่จะมอบปัญญาและความเข้าใจให้กับผู้ที่อ่านและฟัง แปลกที่ท่านตั้งใจจะไขปริศนาด้วยเสียงเพลง

สดุดี 49:5-9 ค่าไถ่ชีวิต ราคาเท่าไร?
ผู้เขียนกล่าวชัดเจนว่า ท่านไม่เหมือนคนที่วางใจเงินทอง เพราะท่านไม่ต้องกลัว และท่านไม่ต้องกลัวความตายด้วย คนรวยที่ท่านพูดถึงเป็นคนที่โอ้อวดความรวยของตน เชื่อมั่นว่าเงินจะตอบปัญหาทุกอย่างให้ ในขณะเดียวกันท่านก็เตือนให้รู้ว่า ไม่มีใครสามารถยื้อชีวิตตนเองให้อยู่ตลอดไปในโลกนี้ได้ ที่จริงคนที่รวยมาก ๆ ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นชีวิตฝ่ายวิญญาณ เห็นแต่ชีวิตที่มีเงินใช้ไม่หมด

สดุดี 49:10-12 ทรัพย์สินกำจัดความตายไม่ได้
เวลาคนรวยจากไป เขาทิ้งทรัพย์สินของเขาให้คนอื่นจริง ๆ เขาไม่อาจเอาทรัพย์เหล่านั้นไปด้วยได้ ทั้ง ๆ ที่มหาเศรษฐีหลายคนรู้เรื่องนี้ แต่พวกเขาไม่อาจเอาชนะความรู้สึกที่ต้องมีมาก ๆ ได้ มันเหมือนการเสพติดที่ต้องมี ต้องมี ผู้เขียนได้เปรียบเทียบว่า คนที่มั่งคั่งและไว้ใจในเงินทองก็ตายเหมือนกับสัตว์ป่าตัวหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ไม่ควรที่จะต้องเป็นแบบนั้น เพราะมนุษย์เกิดมาคิดเป็น แต่กลับกลายเป็นคิดไม่ได้เพราะเงินเท่านั้น

สดุดี 49:13-15 จะไปไหนดี?
สองทางเลือก….จะไปอยู่ในแดนคนตาย หรือ ยังมีทางเลือกอีกทางคือ ขอพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตจากอำนาจแดนคนตาย มีสองทางเท่านั้นสำหรับชีวิตมนุษย์ ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีทางเลือก ผู้เขียนบอกเราว่า คนที่เที่ยงธรรม คือคนที่ไม่ได้วางใจในเงินทอง แต่วางใจในพระเจ้าจะมีปลายทางที่แตกต่างออกไป
ความเที่ยงธรรมที่เราจะได้รับจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้เราหลุดจากอำนาจแดนคนตายได้

สดุดี 49:16-20 คำเตือนคนมั่งคั่งให้คิดได้ก่อนสายไป
แปลกที่ผู้เขียนกล่าวว่าอย่ากลัวเมื่อคน ๆ หนึ่งร่ำรวยขึ้นมา ทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวว่า คนนั้น คนนี้ เป็นชายที่รวยสุดในโลก เป็นสตรีร่ำรวยที่สุด ดูสิ คนนั้นรวยเป็นล้านชั่วข้ามคืน อย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้น เพราะว่าถ้าพวกเขารวย แต่ไร้พระเจ้า ทุกอย่างก็จะจบอย่างข้อที่ยี่สิบ จบข่าว….