สดุดี 109 ขอพระเจ้าทรงตอบสนองคนชั่วร้าย

ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด

กษัตริย์ดาวิดคร่ำครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
1 ข้าแต่องค์พระเจ้าผู้ที่ข้าสรรเสริญ ขออย่าทรงเฉยอยู่
2 เพราะคนชั่ว และคนที่หลอกลวงกำลังอ้าปากใส่ร้ายข้า
พวกเขาปรักปรำข้าด้วยคำโกหก
3 พวกเขารุมข้าด้วยคำแห่งความเกลียดชัง
โจมตีข้าพระองค์โดยไร้เหตุ
4 เขากล่าวหาข้า ทั้ง ๆ ที่ข้ามีใจเป็นมิตร
ข้ายังอธิษฐานเผื่อพวกเขา
5พวกเขาใช้ความชั่วตอบแทนความดีของข้า
และใช้ความเกลียดชังตอบแทนความรักของข้า

กษัตริย์ดาวิดร้องทูลขอทรงจัดการศัตรู
6 พวกเขากล่าวว่า “ขอตั้งคนชั่วมาปรักปรำเขา
และให้ศัตรูยืนอยู่ขวามือของเขา”
7 เมื่อถูกสอบสวน ขอให้เขาถูกตัดสินว่า
เป็นผู้ผิด และให้คำอธิษฐานของเขาถือว่าเป็นบาป
8ขอให้เขาอายุสั้นลง ให้ผู้อื่นมายึดตำแหน่งผู้นำของเขาไป
9 ขอให้ลูก ๆ ของเขากำพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย
10 ขอให้ลูกหลานของเขาต้องเร่ร่อนไป
ขอทานไป ขอให้พวกเขาถูกไล่ออกจากที่อยู่ซึ่งเป็นที่ร้างปรักหักพัง
11 ขอให้เจ้าหนี้ยึดทุกอย่างที่เขามีอยู่
ขอให้คนต่างถิ่นเข้ามาปล้นผลจากแรงงานของเขา
12 ขออย่าให้ใครเมตตาเขา อย่าให้ใครสงสารลูกกำพร้าของเขา
13 ขอให้ผู้ที่สืบเชื้อสายของเขาพินาศไป
ให้ชื่อของพวกเขาถูกลบออกไปในคนรุ่นต่อมา
14 ขอพระยาห์เวห์ยังทรงจำความชั่วของบรรพบรุษของพวกเขา
และอย่าทรงลบบาปของมารดาของเขา
15 ขอให้บาปเหล่านั้น อยู่ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์เสมอ
เพื่อพระองค์จะทรงลบความทรงจำเรื่องของพวกเขา
ออกจากแผ่นดินโลก
16 เพราะเขาไม่เคยคิดที่จะกรุณาใครเลย
เอาแต่ข่มเหงคนยากจนและคนขัดสน และคนจึงท้อใจจนตาย
17 เขารักที่จะแช่งผู้อื่น จึงขอให้คำแช่งตกอยู่เหนือเขา
เขาไม่เต็มใจที่จะให้พร ก็ขอให้พรห่างไกลจากเขา
18 เขาสวมการแช่งสาปราวกับสวมเสื้อผ้า
ขอให้มันซึมซับเข้าไปในร่างกายของเขาเหมือนน้ำ
ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาเหมือนน้ำมัน
19ขอให้การแช่งนั้นเป็นดั่งเสื้อผ้าคลุมตัวของเขา
รัดแน่นดั่งเข็มขัดที่เขาคาดไว้เสมอ
20 ขอพระยาห์เวห์ทรงตอบแทนลงโทษเหล่าคนที่กล่าวหาข้า
คนที่กล่าวร้ายต่อข้า


ความเจ็บปวดใจของกษัตริย์ดาวิด
21โอ พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายของข้า ขอทรงดีต่อข้า
เพื่อพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าให้รอด
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดียิ่งนัก

22 เพราะข้ายากจน ขัดสนยิ่ง
จิตใจของข้าก็เป็นแผลบาดเจ็บภายใน
23ข้าจากไปราวกับเงาในเวลาเย็น
ข้าถูกสลัดทิ้งออกไปดั่งตั๊กแตน
24 เข่าของข้าอ่อนล้าเพราะอดอาหาร
ร่างกายของข้าซูบลงหนังติดกระดูก
25 ข้ากลายเป็นที่เยาะเย้ย เป็นขี้ปากของพวกเขา
เมื่อพวกเขาเห็นข้า ก็ส่ายหน้ากัน

กษัตริย์ดาวิดขอพระเจ้าทรงช่วย
26 โอ พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้า ขอทรงช่วยข้า
ขอทรงช่วยข้าให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์

27 ขอให้พวกเขารู้ว่า นี่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ให้รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ทำการนี้เอง
28 แม้ว่าพวกเขาสาปแช่ง แต่พระองค์ก็ทรงอวยพร
ขอให้พวกที่เข้ามาโจมตีข้า ต้องอับอายขายหน้าไป
ขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ชื่นชมยินดี
29 ขอให้คนที่กล่าวหาข้านั้น รับความอัปยศ
และคลุมตัวด้วยความอับอายขายหน้า

กษัตริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
30 ปากของข้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากมาย

31เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของคนที่ขัดสน
เพื่อช่วยชีวิตเขา ให้พ้นจากผู้ที่กล่าวโทษเขานั้น

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 83:1, 28:1; เฉลยธรรมบัญญัติ 10:21; เยเรมีย์ 17:14

2* สดุดี 52:4; สุภาษิต 6:17; เยเรมีย์ 9:5; กิจการ 6:13

3* สดุดี 69:4,35:7, 88:17; ยอห์น 15:24-25; โฮเชยา 11:12

4* สดุดี 69:12-13, 55:16-17, 38:20; 2 โครินธ์ 12:15

5* สุภาษิต 17:13; สดุดี 55:12-15, 38:20; ยอห์น 13:18

6* เศคาริยาห์ 3:1; มัทธิว 5:25; ยอห์น 13:2

7* สุภาษิต 28:9; 21:27, 15:8; กาลาเทีย 3:10

8* สดุดี 55:23, กิจการ 1:16-26

9* อพยพ 22:24; เยเรมีย์ 18:21

10* สดุดี 37:25; ปฐมกาล 4:12-14; อิสยาห์ 16:2; โยบ 30:3-9

11*โยบ 5:5, 20:18, 18:9-19; ผู้วินิจฉัย 6:3-6

12* ยากอบ 2:13; ลูกา 11:50-51

13* สุภาษิต 10:7; สดุดี 37:28; โยบ 18:19

14* เยเรมีย์ 18:23; เนหะมีย์ 4:5; อพยพ 20:5

15* สดุดี 34:16, 90:8; โยบ 18:17; อาโมส 8:7

16* สดุดี 34:18; ยากอบ 2:13; มาระโก 14:24-36

17* มัทธิว 7:2; สุภาษิต 14:14; 2 เธสะโลนิกา 2:10-11; เอเสเคียล 35:6

18* สดุดี 73:6; กันดารวิถี 5:22; 1 เปโตร 5:5; โคโลสี 3:12

19* สดุดี 109:29; 132:18; 109:18

20* 2 ทิโมธี 4:14; 1 เธสะโลนิกา 2:15-16; 1 โครินธ์ 12:3

21* สดุดี 69:16; 31:3, 79:9-10

22*สดุดี 86:1; 40:17; 2 โครินธ์ 8:9; ยอห์น 12:27

23* อพยพ 10:19; ยากอบ 4:14; ปัญญาจารย์ 8:13, 6:12

24*ฮีบรู 12:12, 2 โครินธ์ 11:27; มัทธิว 4:2

25* สดุดี 22:6-7, 69:19-20 ; โรม 15:3;
มัทธิว 27:39

26* สดุดี 119:86, 69:16, 57:1; ฮีบรู 5:7

27* โยบ 37:7 1 พงศ์กษัตริย์ 18:36-37 ; อพยพ 8:19

28* กันดารวิถี 23:20; ฮีบรู 12:2; ยอห์น 16:22; อิสยาห์ 65:13-16

29* สดุดี 35:26, 132:18; โยบ 8:22; มีคาห์ 7:10

30*สดุดี 111:1; 35:18; ฮีบรู 2:12

31* สดุดี 16:8; 121:5; 73:23; กิจการ 5:30-31

เราไม่ทราบว่าใครโจมตีกษัตริย์ดาวิดในช่วงนี้ แต่จากการอ่านเราพบว่า เป็นการใส่ร้าย พูดคำมุสาใส่ท่าน และท่านเองก็ทูลขอพระเจ้าให้ตอบแทนพวกเขาให้สาสมเสียด้วย
นี่คือตัวจริงของกษัตริย์ดาวิด นักรบที่เก่งกล้า ศัตรูของท่านเหมือนรู้ว่า วิธีที่จะจัดการกับท่านได้คือ การใส่ร้าย และเป็นวิธีเดียวกันกับที่มนุษย์ยุคปัจจุบันลงมือทำ
อ่านพระคำบทนี้ แล้วเราอาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนว่า นี่หมายความว่าอย่างไร ทำไมคนของพระเจ้าจึงขอให้พระเจ้าทำลายศัตรูอย่างถอนรากถอนโคนอย่างนี้ เอ เราควรทำอย่างที่พระเยซูทรงสอนนี่นา จงรักศัตรู และอวยพรแก่ผู้ที่แช่งดาท่าน

แต่หากเราอ่านไปและพิจารณาดูให้ดี พระคำบทนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูมาก
ข้อ 25 ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ใน มัทธิว 27:39 ที่ว่า ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างส่ายหน้า พูดสบประมาทพระองค์
ในข้อที่ 8 ให้คนมายึดตำแหน่งของเขาไป เป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงยูดาส อิสคาริโอท (กิจการ 1:16-26)
และถ้าเราอ่านพระคำบทนี้ จากข้อ 6-20โดยนึกถึงโลกฝ่ายวิญญาณ ศัตรูของพระคริสต์ ที่พยายามใส่ร้ายพระองค์ ใช้มนุษย์มาพูดจาดูหมิ่นจาบจ้วงพระเจ้า
และถ้าเราเข้าใจว่า เราไม่ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานอากาศ อย่างที่พระเยซูทรงพบเจอ เราจะรู้ว่า นี่เป็นความยุติธรรมที่มารควรได้รับ ( 2 เธสะโลนิกา 2:8)