Home

ขอต้อนรับเข้าสู่พระคำ.คอม

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ใคร ๆ ก็อ่านได้ เข้าใจได้ง่าย

แต่เมื่อเราค้นพระคัมภีร์มากขึ้นเราก็พบว่าในนั้นยังมีความล้ำลึกที่ทำให้ตื่นใจ